پاورپوینت گروه‌هاي بني اسرائيل (قرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت گروه‌هاي بني اسرائيل (قرآن) :


پاورپوینت گروه‌هاي بني اسرائيل (قرآن)
خداوند بنی اسرائیل عصر موسی علیه السلام, را به دوازده فرقه و طایفه تقسیم بندی کرده بود.

فهرست مندرجات

1 - گروههای قوم بنی اسرائیل
1.1 - دوازده فرقه
1.1.1 - اسباط
1.2 - اساس گروه بندی
1.3 - مقسم
1.3.1 - نعمت خدا
1.4 - منشا تقسیم
1.4.1 - پراکندگی یهود
2 - پانویس
3 - منبع


گروههای قوم بنی اسرائیلدوازده فرقه


بنی اسرائیل عصر موسی علیه السلام, متشکل از دوازده فرقه و طایفه بودند.
واذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عینا قد علم کل اناس مشربهم... (و (به یاد آورید) زمانی را که موسی برای قوم خویش, آب طلبید, به او دستور دادیم: (عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن!) ناگاه دوازده چشمه آب از آن جوشید آن گونه که هر یک (از طوایف دوازده گانه بنی اسرائیل), چشمه مخصوص خود را می‌ شناختند! (و گفتیم:) (از روزی‌های الهی بخورید و بیاشامید! و در زمین فساد نکنید!) (مقصود از (اناس), طوایف بنی اسرائیل است که به قرینه (اثنتا عشره عینا) آنها دوازده طایفه بودند.)

[1] بقره/سوره2, آیه60.


ولقد اخذ الله میثـق بنی اسر یل وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا... (خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت. و از آنها, دوازده نقیب (سرپرست) برانگیختیم.....) (منظور از ضمیر (منهم), اسباط دوازده گانه بنی اسرائیل است.)

[2] طبرسی, فضل بن حسن, مجمع البیان, ج3, ص295.

[3] مائده/سوره5, آیه12.


وقطعنـهم اثنتی عشره اسباطا امما... (ما آنها را به دوازده گروه که هر یک شاخه ‌ای (از دودمان اسرائیل) بود تقسیم کردیم....)

[4] اعراف/سوره7, آیه160.اسباط


" و قطعناهم اثنتی عشره اسباطا امما... " کلمه"سبط" در لغت به معنای پسر زاده و یا دختر زاده است, و جمع آن"اسباط" می‌ آید, و لیکن در بنی اسرائیل به معنای قوم خاصی بوده, سبط در اصطلاح ایشان به منزله قبیله در نزد عرب است.

[5] طباطبایی, محمدحسین, المیزان فی تفسیر القرآن, ترجمه موسوی همدانی, ج8, ص371.اساس گروه بندی


انتساب بنی اسرائیل به هر یک از فرزندان یعقوب علیه السلام, اساس گروه بندی آنان بود.
وقطعنـهم اثنتی عشره اسباطا امما... (ما آنها را به دوازده گروه- که هر یک شاخه ‌ای (از دودمان اسرائیل) بود- تقسیم کردیم....) (به کارگیری واژه (اسباط) برای تیره‌های دوازده گانه بنی اسرائیل, اشاره به این دارد که اساس قبایل که همه نواده‌های یعقوب علیه‌السّلام هستند, دوازده فرزند او می‌باشند.)

[6] طبرسی, فضل بن حسن, مجمع البیان, ج4, ص378.

[7] اعراف/سوره7, آیه160.مقسم


خداوند, تقسیم کننده بنی اسر

لینک کمکی