پاورپوینت قيد عقلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قيد عقلي :


پاورپوینت قيد عقلي
پاورپوینت قيد عقلي به قید اعتبار شده به حکم عقل اطلاق می‌شود.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
2 - پانویس
3 - منبع


تعریف


پاورپوینت قيد عقلي, مقابل قید شرعی بوده و عبارت است از قیدی که عقل آن را در مقید لحاظ کرده است, به گونه‌ای که انجام تکلیف بدون آن در نظر عقل, ممکن نیست, مانند: لحاظ کردن قید قدرت, در به جا آوردن مامور به.

[1] محاضرات فی اص

لینک کمکی