پاورپوینت قيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قيد :


پاورپوینت قيد
پاورپوینت قيد به عبارت محدود کننده شمول مفهوم کلام دیگر اطلاق می‌شود.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
2 - کاربرد اصولی
3 - پانویس
4 - منبع


تعریف


پاورپوینت قيد, در لغت به معنای ریسمان و مانند آن است که برای حفظ چارپایان به پای آنان می‌بندند, و در اصطلاح, کلمه یا کلامی است که به کلمه یا کلام دیگر افزوده می‌شود تا عموم و شمول مفهوم آن را محدود سازد.

کاربرد اصولی


بحث از پاورپوینت قيد, در علم اصول در مباحث متعددی هم چون اطلاق و تقیید , عام و خاص و مفهوم وصف مطرح شد

لینک کمکی