پاورپوینت قيام‌هاي ايرانيان دوره عباسيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قيام‌هاي ايرانيان دوره عباسيان :


پاورپوینت قيام‌هاي ايرانيان دوره عباسيان
قیام‌های ایرانیان در دوره عباسیان از هفت قیام به نامهای سنباد, راوندیان, استاذ سیس, مقنع, محمره, بابک خرمدین و مازیار بن قارن تشکیل می‌شود.

فهرست مندرجات

1 - مقدمه
2 - قیام سنباد
3 - قیام راوندیان
4 - قیام استاذ سیس
5 - قیام مقنع
6 - قیام محمره
7 - قیام بابک خرمدین
8 - قیام مازیار بن قارن
9 - پانویس
10 - منبع


مقدمه


"حکومت عباسیان" بر پایه تلاشهای مردم خراسان و بنی‌هاشم شکل گرفته بود. قتل ابومسلم خراسانی بنیان اعتماد خراسانیان و به طور کلی اعتماد ایرانیان بر عباسیان را فرو ریخت. بیشتر یاران ابومسلم را مردم فرودستی تشکیل می‌دادند که برای کامیابی قیام عباسی کوشش بسیار کرده بودند و هنگامی که رهبرشان را قربانی سیاست‌های این حکومت دیدند دست به شورش زدند. انگیزه‌های اقتصادی شعوبیگری هم به این قیامها راه پیدا کرد و خراسان دچار تشنج و ناکامی شد.

قیام سنباد


حرکت "سنباد" نخستین عکس العمل در برابر کشته شدن ابومسلم بود. وی از اشراف نیشابور بود که به هنگام آشوب خراسان بر ضد امویان, مردم را به شورش بر ضد اعراب اموی ترغیب کرد, این حرکت وی موجب طرح دوستی بین او و ابومسلم شد و این رابطه چنان محکم و استوار شد که سنباد در خونخواهی ابومسلم سوگند یاد کرد که جان و مال خویش را برای خونخواهی او صرف کند.

[1] خضری, سید احمد رضا, تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه, ص26.


محمد سهیل طقوش می‌نویسد: حرکت سنباد با سه انگیزه شناخته شده است, سیاسی عقیدتی و نژاد پرستی.

[2] طقوش, محمد سهیل, دولت عباسیان, ص46.

از جنبه سیاسی, سنباد تصمیم داشت از منصور خلیفه عباسی, قاتل ابومسلم, خوانخواهی کند. هدف او همچنین اعتراض به سیاست‌های خاص عباسیان بود که پس از پیروزی بر امویان نفوذ خراسانیان را محدود می‌کرد.
سنباد در جنب عقیدتی از اصول خرمیان و مزدکیان قدیم پیروی می‌کرد در حقیقت حرکت سنباد حرکتی زرتشتی بر ضد مسلمانان بود و چنین اظهار می‌کرد که قصد نابودی کعبه را دارد. از جنب نژاد پرستی انگیز سنباد, زنده کردن حکومت ایرانی و تقویت عنصر ایرانی در برابر حکومت عربی بود به هر حال وی به برکت تدبیر و سیاست خود در مدت کوتاهی موفق به جذب سپاهیان زیادی شد. وی در جنگ با سپاه منصور در 137 هـ ق مغلوب شد و سر سنباد برای خلیفه به بغداد فرستاده شد.

[3] خضری, سید احمد رضا, تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه, ص27.قیام راوندیان


از جنبش‌های مهمی که با یاد ابومسلم و برای خونخواهی او در سال 141 هـ.ق شکل گرفت, "جنبش راوندیان" بود که تعالیم و مبانی اعتقادی پیچیده و شگفت آوری داشت. این گروه ظاهراً دم از علاق به منصور عباسی می‌زدند و در واقع در صدد هلاکت وی بودند. آنان بیشتر از اهالی خراسان بوده و هدفشان این بود که منصور را به قتل رسانند همانگونه که او ابومسلم را به نیرنگ هلاک کرد. گروهی از راوندیه به کاخ منصور در بغداد حمله کردند و در شرایطی که نزدیک بود منصور بدست آنان هلاک شود بدست یکی از سردارانش نجات یافت.

[4] خضری, سید احمد رضا, تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه, ص29- 28


عموماً فرقه‌های وابسته به ابومسلم را راوندیه‌ می‌نامند و معتقدند که امامت از ابراهیم به ابومسلم رسیده است و منصور با درک خطر آنان, کشتن وابستگان این فرقه را مباح اعلام کرد.

[5] ل.دنیل, التون, تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان, ص141.قیام استاذ سیس


حرکت "استاذ سیس" جنبش دیگری در ناحیه خراسان است که در سال 150 هـ ق آغاز شد. وی از مجوسیان خراسان بود که خود را موعود زرتشت قلمداد می‌کرد و ادعای پیامبری داشت و در صدد بود که آیین زرتشتی را با برخی اصلاحات احیا کند.

[6] خضری, سید احمد رضا, تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه, ص32.

برخلاف فرضیه بسیاری از نویسندگان هیچ دلیلی در دست نیست که استاذ سیس خود را با یاد و خاطره ابومسلم پیوند داده باشد. استاذ سیس فرمانروای ناحیه هرات بود که به همراه پیروانش از حامیان عباسیان محسوب می‌شد و با لشکریان آنان همکاری می‌کرد.
[[|یعقوبی]] معتقد است انگیزه اصلی شورش استاذ سیس اعتراض به ولیعهدی مهدی بوده است.

[7] ل.دنیل, التون, تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان, ص144- 143.

وی مدتی پیش از شورش, خود را مسلمان خواند و هنگامی که در سیستان خروج کرد عده بسیاری دور او گرد آمدند. استاذ سیس توانست بر سیستان و هرات و بادغیس غلبه کند و بارها سپاهیان منصور عباسی را شکست داد اما سرانجام شکست خورد و کشته شد.

[8] خضری, سید احمد رضا, تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه, ص32.قیام مقنع


شورش "مقنع" که از جمله یاران ابومسلم بود در سال 159 هـ ق آغاز شد. مقنع در کنار ابومسلم نقشی فعال و مؤثر در دعوت عباسی ایفا کرد اما پس از قتل ابومسلم که خیانتی آشکار در حق یاران نهضت بود بشدت از عباسیان روگردان شد. وی در ابتدا ادعای پیامبری کرد, توسط یکی از گماشتگان منصور بازداشت و به بغداد فرستاده شد پس از آزاد شدن, ادعای خدایی کرد و مدعی شد که مردگان را زنده می‌کند و یارانش را به بهشت جاودان می‌برد.

[9] ل.دنیل, التون, تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان, ص158.

وی داعیانی به سراسر خراسان و ماورا النهر فرستاد و مردم را به پذیرش عقاید خویش فراخواند و از جنب دینی تعالیم مقنع متاثر از اصول حرفیه بود وی تعالیم مزدک را زنده م

لینک کمکی