پاورپوینت قياس ظني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قياس ظني :


پاورپوینت قياس ظني
پاورپوینت قياس ظني, قیاس دارای علت مظنون , نسبت به حکم اصل یا وجود آن در فرع یا هر دو است.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
2 - پانویس
3 - منبع


تعریف


پاورپوینت قياس ظني, مقابل قیاس قطعی بوده و به قیاسی گفته می‌شود که در آن, به علت حکم اصل و یا وجود آن علت در فرع و یا به هر دو, یقین وجود نداشته باشد (به خلاف قیاس قطعی که در آن علم به هر دو لازم است), مانند: قیاس حرمت ربا در خرید و فروش گلابی به حرمت ربا در خرید و فروش گندم به جامع طعام بودن؛ در این قیاس, اولا علت حرمت ربا در گندم به یقین به دست نیامده است, ثانیاً وجود علت ( طعام بودن) در گلابی روشن نیست.
پاورپوینت قياس ظني نزد برخی از اصولیون اهل سنت حجت است, زیرا در احکام شرعی عمل به ظن را جایز می‌شمارند, اما نزد اصولیون امامی عمل به ظن جایز نیست, زیرا ادله ناهی از ظن , همه ظنون را مگر ظنون دارای

لینک کمکی