پاورپوینت قياس طرد (خاص)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قياس طرد (خاص) :


پاورپوینت قياس طرد (خاص)




پاورپوینت قياس طرد (خاص), قیاس بنا شده بر اساس وصف طردی است.

فهرست مندرجات

1 - تعریف واژه
2 - توضیح
3 - پانویس
4 - منبع


تعریف واژه


پاورپوینت قياس طرد (خاص), قیاسی است که بر اساس وصف طردی بنا شده است, و طرد, علتی است که نسبت به وصف مناسب بودن آن و یا وصف شبهی (مستلزم مناسب) بودن آن علم وجود ندارد, اما وصفی است که همواره همراه حکم است (نقضی برای آن نیست).

توضیح


اگر وصف مناسبی جامع میان اصل و فرع باشد لازمه اش آن است که اصل و فرع در نفس علت شریک باشند, و اگر وصف شبهی جامع باشد, اصل و فرع در چیزی که لازمه علت است با هم اشتراک دارند. اما در جایی که علت حکم نه وصف مناسب است و نه وصف شبهی, بلکه وصفی است که همیشه همراه حکم وجود دارد, به آن وصف طردی, و به قیاسی که جامع آن وصف طردی است پاورپوینت قياس طرد (خاص) می‌گویند, مثل انتشار بوی تند که همراه خمر مسکر وجود دارد.
قیاس طرد نزد بیشتر اصولیون ارزش و اعتباری ندارد, حتی کسانی که قیاس

لینک کمکی