پاورپوینت قياس صادق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قياس صادق :


پاورپوینت قياس صادق
پاورپوینت قياس صادق, یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به‌معنای قیاس مؤلَّف از مقدمات صادق است.

فهرست مندرجات

1 - توضیح اصطلاح
2 - مستندات مقاله
3 - پانویس
4 - منبع


توضیح اصطلاح


هرگاه مقدمات یک قیاس, صادق باشد آن قیاس را پاورپوینت قياس صادق می‌گوییم, و نتیجه حاصل از پاورپوینت قياس صادق, الزاماً صادق است. اما اگر مقدمات قیاس, کاذب باشد قیاس هم کاذب خواهد بود. البته باید توجه داشت که تلازمی بین کذب قیاس و کذب نتیجه وجود ندارد (به خلاف صدق قیاس که مستلزم صدق نتیجه است) بلکه نتیجه قیاس کاذب می‌تواند صادق و یا کاذب باشد؛ چرا که نتیجه, لازم اعم مقدمات است.
لذا بسیار باشد که قیاس کاذب باشد ولی نتیجه صادق؛ البته نه بر آن وجه که صدق آن نتیجه مستفاد از آن قیاس باشد, بلکه از آن رو که نتیجه

لینک کمکی