پاورپوینت قياس شبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قياس شبه :


پاورپوینت قياس شبه
قیاس دارای (فرعِ) قابل مقایسه با چند ( اصل ) را پاورپوینت قياس شبه می‌گویند.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
2 - نکته
3 - پانویس
4 - منبع


تعریف


پاورپوینت قياس شبه, قیاسی است که فرع آن, برای قیاس شدن با دو یا چند اصل صلاحیت داشته و بین آنها مردد است؛ یعنی به هر اصلی از یک نظر شباهت دارد. در این گونه موارد, مجتهد فرع را به اصلی که شباهت بیشتری به آن دارد, ملحق می‌سازد؛ برای مثال, شراب گرفته شده از (نی) را هم می‌توان به خمر قیاس نمود, از این نظر که احیاناً مست کننده نیز هست, و هم می‌توان به نوشیدنی‌های مباح دیگر قیاس نمود, چون در طبیعت آن مست کنندگی وجود ندارد.

نکته


یکی از راه‌های اثبات علت در قیاس, روشی است که از آن به (شبه) تعبیر کرده‌اند و قیاسی که این گونه صورت می‌گیرد (پاورپوینت قياس شبه) نامیده می‌شود.
بیشتر فقهای عامه (پاورپوینت قياس شبه) را حجت ندانسته و از آن احتراز می‌کنند.

[1] اصول الفقه, اب

لینک کمکی