پاورپوینت قياس سبر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قياس سبر :


پاورپوینت قياس سبر
قیاس دارای (علّتِ) کشف شده از طریق سبر و تقسیم است.

فهرست مندرجات

1 - توضیح
2 - نکته
3 - عناوین مرتبط
4 - پانویس
5 - منبع


توضیح


هرگاه از طریق سبر و تقسیم, علت و وجه مشترک میان اصل و فرع کشف گردد و آن گاه از راه قیاس, حکم اصل به فرع سرایت داده شود, چنین قیاسی, پاورپوینت قياس سبر نامیده می‌شود, مانند قیاس حرمت ربا در میوه‌ها به حرمت ربا در گندم, به علت جامع ( طعام ) که از راه سبر و تقسیم به دست آمده است.
توضیح مثال: گندم دارای چهار وصف مال بودن, قُوت بودن, مکیل بودن و طعام بودن است, که اهل سنت سه وصف اول را از تاثیر ساقط می‌کنند و در این صورت, علت, به وصف طعام بودن منحصر می‌شود و به این طریق, هر طعامی در حرمت ربا به گندم ملحق می‌شود.

نکته


اصولی‌ها درباره تفاوت یا عدم تفاوت میان قیاسی که از راه سبر و تقسیم صورت می‌گیرد و قیاسی که از راه تنقیح مناط به د

لینک کمکی