پاورپوینت قياس ذو حدين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قياس ذو حدين :


پاورپوینت قياس ذو حدين
پاورپوینت قياس ذو حدين, به‌معنای نوعی قیاس مقسّم؛ با شرطیه منفصله دو جزئی است.

فهرست مندرجات

1 - توضیح اصطلاح
2 - قیاس ذوالحدَّین جعلی
3 - ابطال پاورپوینت قياس ذو حدين
4 - مستندات مقاله
5 - پانویس
6 - منبع


توضیح اصطلاح


قیاس ذو حدَّین, یا ذو القرنین که از اقسام قیاس مرکب است, یک نوع قیاس مضاعف است؛ یعنی از دو قیاس تشکیل یافته که هر دو به یک نتیجه منجر می‌شود. قالب و فرمول این قیاس آن است که اول می‌گویند امر دائر بین دو صورت است و در هر دو صورت مقصود ما حاصل است. قیاس ذو حدَّین در حقیقت یکی از مصادیق قیاس مقسّم است که از نوع "قیاس اقترانی مرکب از منفصله و حملیه" می‌باشد؛ یعنی قیاس مقسّمی است با شرطیه منفصله دو جزئی.
مثال: یکی از فرماندهان جنگ برای محکوم ساختن نگهبانی که سپاهیان را از رسیدن دشمن آگاه نکرده بود می‌گوید: "تو یا بر سر پست خود بوده‌ای یا نبوده‌ای؛ اگر بر سر پست خود بوده‌ای با خودداری از اعلام خطر به وظیفه خویش عمل نکرده‌ای, و اگر بر سر پست خود نبوده‌ای باز به وظیفه خود عمل نکرده‌ای, پس در هر دو صورت محکومی".

قیاس ذوالحدَّین جعلی


قیاس ذو الحدَّین استدلال صحیح و معتبری است که البته گاهی می‌تواند دستمایه نوعی مغالطه قرار گیرد که به آن "قیاس ذو الحدَّین جعلی" گفته می‌شود. آنچه قیاس ذو الحدَّین را به یک مغالطه تبدیل می‌کند آین است که یکی از مقدمات آن نادرست باشد (مثلاً در قضایای شرطی رابطه شرطی میان مقدم و تالی وجود نداشته باشد) و یا اقسام محتمل, منحصر در موارد مذکور نباشد.

ابطال پاورپوینت قياس ذو حدين


برای ابطال چنین قیاسی چند طریق می‌توان اتخاذ کرد:
1. نفی رابطه شرطی؛ که اصطلاحاً "گرفتن دو شاخ" نامیده می‌شود.
2. اثبات عدم انحصار تقسیم در دو قسم؛ که اصطلاحاً "عبور از میان شاخ‌ها" نامیده می‌شود.
3. برگرداندن و زیر

لینک کمکی