پاورپوینت قوادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قوادي :


پاورپوینت قوادي
به جمع کردن و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط قَوّادی گفته می‌شود.

[1] تحریر الوسیله ج2, ص471.فهرست مندرجات

1 - اثبات پاورپوینت قوادي
2 - حد پاورپوینت قوادي
3 - تساوی حد در پاورپوینت قوادي
4 - پانویس
5 - منبع


اثبات پاورپوینت قوادي


پاورپوینت قوادي با دو بار اقرار (در صورتی که اقرار کننده بالغ, عاقل, مختار و دارای قصد باشد) و نیز شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

حد پاورپوینت قوادي


حد پاورپوینت قوادي 75 تازیانه و تبعید از محل زندگی است.

[2] تحریر الوسیله ج2, ص47

لینک کمکی