شهرستان فریمان – بخش مرکزی(فریمان) -توپوگرافی - روستا 65 ص + عکسهای کامل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شهرستان فریمان – بخش مرکزی(فریمان) -توپوگرافی - روستا 65 ص + عکسهای کامل :

 

 
معرفی کار..................................................................................................................................1
 
شناخت وضع موجود..............................................................................................................8
 
تحلیل........................................................................................................................................60
 
پیش بینی- پیشنهاد..............................................................................................................70
 
منابع.........................................................................................................................................80
 
تصاویر.....................................................................................................................................82
 
Excel.......................................................................................................................................93
 
 
به نام خدا 
درس کارگاه  مطالعات شهری یکی از مهمترین دروس در رشته شهرسازی به شمار می رود که به بررسی مطالعات منطقه ای در سطح کلان وبررسی مطالعات شهری در سطح  فرد می پردازد 
این درس توسط اساتید گرانقدردکتر راضیه رضا زاده ( عضویت هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ) 
دکتر مصطفی عباس زادگان (عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه  علم وصنعت و مهندس ابراهیمی ( عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه رشت ) 
ارئه گشت 
گروه ما  ( گروه یک) که ترکیبی از دانشجویان ذیل بو دیم  با  توجه به صلاحدید اساتید  مجرب و گرانقدر شهرستان فریمان ( بخش مرکزی ) رامورد مطالعه قرار دادیم : 
به طور کلی اگر بخواهیم ما حصل آنچه را که دراین درس عنوان شد و یا به اجرا در آمد بیان کنیم مراحل زیر خواهد بود . 
مرحله یکم : جمع آوری اطلاعات 
در جلسات ابتدایی هدف شناسایی منطقه وگرد آوری اطلاعات بود که شامل دو بخش زیر می باشد : 
الف)روش کتابخانه ای و اسنادی
ب ) روش  میدانی وپیمایش 
بخش کتابخانه ای و اسنادی شامل موسسات وارگانها بود از جمله : شهرداری فریمان , فرمانداری فریمان , استانداری خراسان رضوی , و سازمانهای محیط زیست , اقلیم شناسی , مدیریت  وبرنامه ریزی , صنایع و معادن , منابع طبیعی و نیز موسسات غیر دولتی مهندسین مشاور فرنهاد و مهندسین مشاور طاش 
بخش میدانی و پیمایش شامل بازدید از سد فریمان , آثار تاریخی , کاروانسرای دوره صفوی , منزل آیت الله مطهری , مصاحبه با برخی از مردم شهر فریمان  و.... می باشد 
مرحله دوم: طبقه بندی اطلاعات 
پس از جمع آوری اطلاعات نوبت به دسته بندی این اطلاعات  وپیدا کردن نحوه ی برای استفاده از آنها می رسد که متعاقبا توسط اساتید  محترم به ما ارائه شد 
مرحله سوم: لایه بندی اطلاعات 
ارائه اطلاعات مختلف از نقشه ها بر روی پوستی ازجمله : تقسیمات سیاسی , توپوگرافی , پراکندگی حجمیت راه ها وارتباطات , منابع طبیعی , منبع آبی ( رودخانه ) , صنایع  و معادن ,  انبیه تاریخی , نمایش شیب و ارتفاعات تحلیل اولیه ها با  همپوشانی توسط پوستی ها بدست آمد 
مرحله چهارم: تولید نقشه توسط نرم افزار Auto cod  
در این مرحله  اطلاعات توسط نرم افزار Auto cod  ارائه شد نظیر آنچه  بانقشه ها بر روی پوستی ارائه شده  بود . 
نقشه های تقسیمات سیاسی کشور , استانی , شهرستان , بخش , دهستان ) مطالعات طبیعی ( توپوگرافی , نمایش ارتفاعات و شیب , رودخانه ها و منابع آبی ) راه ها و ارتباطات , پراکندگی جمعیت , اقتصادی – خدماتی , حوزه نفوذ بخش مرکزی شهرستان  فریمان , صناع معاودن , توسط نرم افزار Autocad  تنظیم و سپس بصورت فایل podf ارائه شد 
 
مرحله پنجم: تجزیه وتحلیل  اطلاعات 
آنالیز بر روی نقشه های بدست آمده از نرم افزار Autocad  
با روی هم گذاشتن و هم پوشانی نقشه ها تحلیل های بدست آمده از جمله اینکه ت تاثیر توپوگرافی و شیب منطقه , منابع طبیعی از جمله منابع آبی و رودخانه ها و یا راه های      ارتباطی نظیر  راه آهن و راه آسفالته و.... بر روی پراکندگی جمعیت  چگونه است و تحلیل از این قبیل که ادامه گزارش کار به آنها اشاره شده است 
مرحله ششم: مشخص نمودن حوزه های نفوذ در بخش مرکزی 
با توجه به نقشه های بدست آمده از مراحل قبل , حوزه های نفوذ در بخش  مرکزی مشخص  شده وبرای  بررسی عمیق تر یک حوزه نفود مستقیم را انتخاب کرده و با آن کار را ادامه می دهیم 
مرحله هفتم: ارائه  حوزه نفوذ پیشنهادی 
با توجه به وضعیت جمعیتی نرخ رشد , هرم سنی, پیش بینی جمعیت و... ) ونیز وضعیت خدماتی , اقتصادی , و... حوزه نفوذ پیشنهادی  خود را ارئه  دادیم 
گفتنی است در بررسی وضعیت جمعیتی از نرم افزار Excel استفاده شد 
مرحله هشتم: ارائه پیش بینی خدمات مورد نیاز حوزه نفوذ مستقیم 
در بخش پایانی با  توجه به سرانه ها امکانات وخدمات موجود به پیش بینی خدمات مورد نیاز  در هریک از روستاها و شهرهای حوزه نفوذی انتخابی پرداختیم علاوه بر این با توجه به رشد یا کاهش جمعیت  در هر یک از روستاها حوزه نفوذ انتخابی به علل این رشد یا کاهش با توجه به معیارهای خدماتی , سیاسی , اقتصادی , فرهنگی , و نیز منابع طبیعی پرداخته شد . 
ماحصل مطالعات انجام شده در دو دفترچه ارائه شده است 
 
 


لینک کمکی