الگوبرداری سازه ای از طبیعت (انسان ، طبیعت ، معماری)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن الگوبرداری سازه ای از طبیعت (انسان , طبیعت , معماری) :

انسان , طبیعت , معماری
الگوبرداری سازه ای از طبیعت
طبیعت گرایی
الگوبرداری سازه ای از طبیعت
نگرش طبیعت گرا
طبیعت در آثار معماران
معماری , رابطه انسان با طبیعت
سازه های طبیعی :
طبیعت ترکیب زیبایی و فرم سازه ای
استخوان بدن حیوانات
 پوسته تخم پرندگان
 ترکیبات شیمیایی
 قوس‌های طبیعی سنگی
 نمونه‌های طبیعی
 تقلید از طبیعت
 فرم درختی
 کپی برداری از طبیعت یا Biomimicry
نمونه های معماری باستان
الگو های معماری و طبیعت
بدن انسان                              
استخوان بندی
حیوانات                                    
کوهها  
شاخه
درخت
گلها
نتیجه گیری
منابع


لینک کمکی