رنگ در گیاهان بهمراه تصاویر مربوط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رنگ در گیاهان بهمراه تصاویر مربوط :

رنگ در گیاهان
منشا اهمیت رنگ
رنگ در سنت اسلامی :
اثر هماهنگی رنگها:
ترکیب رنگ :
هماهنگی رنگهای همجوار:
هماهنگی رنگهای ناهمساز :
دایره رنگ :
مبانی نظری رنگها :
انواع گلهای فصلی در فضای آزاد
گل بنفشه  ( Violacees)
بگونیا (Begoniaceae  )   
تاج خروس (Amarantacees)
توتون زینتی( Solanaceae)
جعفری (Asteracees )
جاروی زینتی (Kochia Roth)
گل حنا (Balsaminacees )
ختمی زینتی پرپر ( Malvacees )
داوودی ( Chrysanthemum)
رعنا زیبا ( Gaillardia  pulchella )
ژیپسوفیل ( گچ دوست )  ( Gypsophila )
ستاره چینی یا ملکه مارگیریت ( Callistephus  chinensis)
شاه پسند ( Verbena  )
شمعدانی (Pelargonium  )
کورئوپسیس ( اشرفی یا شاه اشرفی ) ( Coreopsis  )
شویدی ( Cosmos )
کتان ( Linum )
میمون (Antirrhinum )
مینا چمنی (Bellis Perennis )
نیلوفر (Ipomees )
درختان و درختچه های زینتی:
افراها
سرخدار
اقاقیا
منابع وماخذ :

 


لینک کمکی