هندسه فراکتال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن هندسه فراکتال :

مقدمه    2
دلائل استقبال معماران از هندسه:    3
صراحت شکلی    4
احجام افلاطونی    4
اشکال هندسی    4
رنسانس :    4
نهضت هنر نو :    5
جنبش فوتوریسم :    5
کانتراکتیوسیم :    5
لوکوریوزیه :    6
معماری کلاسیک :    6
معماری ارگانیک :    6
رالف والدومرسون :    6
ارگانیک :    6
معماری مدرن متاخر :    7
پست مدرن :    7
معماری نئو کلاسیک :    7
معماری دیکانستراکشن :    7
معماری فولدینگ :    8
نظریه آشفتگی :    8
هندسه فرکتال و نظریه آشوب :    9
پدیده آشوب چیست ؟    9
منطق :    10
منطق فازی :    10
از دید کلی بحث فرکتال را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد :    12
فرکتال از منظر هندسی    12
اما در هندسه :    12
خاصیت خودمتشابهی فرکتالها:    13
ارتباطات بین معماری و هندسه فرکتال    18
توانایی معماری, ساختمان سازی و نقشه کشی, دانشگاه نیوکستل    18
مقدمه :    18
مبدأ معماری فرکتال :    20
سقوط معماری فرکتال :    23
هندسه فراکتال
فهرست منابع و ماخذ:    27
 


لینک کمکی