جزئیات اجرائی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جزئیات اجرائی :

جزئیات اجرائی پی زیر پانلهای دیواری
جزئیات اجرائی پی زیر پانلهای دیواری خارجی
نحوه اتصال دو قطعه پانل دیواری سه بعدی
نحوه اتصال دو پانل دیواری در کنج
نحوه اتصال پانل دیواری مشبک به کف  و سقف
نحوه اتصال پانل دیواری به ستون
نحوه اتصال پانل دیواری مشبک با چهار چوب فلزی
نحوه اتصال پانل دیواری با قاب فلزی پنجره
نحوه اجرای سایه بان بالای پنجره
نحوه اتصال پانل دیواری نعل درگاهی به سقف
نحوه اجرا دست انداز پشت بام
نحوه اجرای سنگ نما در بالای پنجره
 


لینک کمکی