نماهای پرده ای و سیستم های اسپایدر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نماهای پرده ای و سیستم های اسپایدر :

نماهای پرده ای و سیستم های اسپایدر
دیوار پرده ای
نماهای شیشه با سیستم اسپایدر
اجزای تشکیل دهنده یک نمای شیشه ای اسپایدری  :
1-سازه 
2-قطعه اسپایدری
3-شیشه
سازه سالید:
سازه کابلی
سازه شیشه ای:
قطعه اسپایدری:
جزئیات اجرای سازه کابلی وسالید
جزئیات اتصال قطعه به شیشه
جزئیات اتصال قطعه به شیشه
مزایای سیستم اسپایدری


لینک کمکی