بتن سبك هبلكس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بتن سبک هبلکس :

پروژه های ساخته شده با هلیکس
هلیکس پدیده ای جدید در صنعت ساختمان
بنیانگذار آن در ایران
محاسبه و اجرای ساختمان با بلوک هلیکس
مزایای فنی
مزایای اقتصادی
مزایای اجرایی
دستورالعمل اجرایی
تحلیل مقایسه ای هزینه های طراحی مخاسبه و اجرای بلوکهای هلیکس و سفال
نتیجه گیری   
مجموع کاهش هزینه های اجرایی و طراحی و محاسبات
پروژه های ساخته شده با هلیکس
بیمارستان ها
مراکز آموزشی فرهنگی
برج های مسکونی تجاری
 


لینک کمکی