کابل زوج به هم تابیده ( Twisted pair)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کابل زوج به هم تابیده ( Twisted pair) :

کابل زوج به هم تابیده ( Twisted pair) 
مزایای کابل های بهم تابیده
 معایب کابل های بهم تابیده
جدول زیر انواع کابل های UTP را نشان می دهد :
زوج به هم تابیده حفاظ دار(STP)


لینک کمکی