سازه های فضائی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سازه های فضائی :

 
 
 
سازه های فضائی 
دلیل نام گذاری
 اجزای سازه های فضائی
پیونده
گویها به سه دسته تقسیم می شوند:
ب) عضوها:
 
پیچها
اسلیوها
مواردی که در محاسبه قیمت دقیق سازه باید مورد توجه قرار گیرد
سازه های فضایی چه خصوصیاتی دارند که همه کشورها به آن روی آورده اند ؟
انواع سازه های فضائی: 
 
  شیب دار  :
 
قوسی
گنبدی
هرمی
تلفیقی
انواع سیستم های اتصال
    سیستم های واحدی 
 
سیستم پیونده ای
اجزائ سیستم  پیونده ای  
لوله
اسلیو
سیستم های ترکیبی
مزایای سازه فضائی 
 
کاربرد های سازه فضایی
 


لینک کمکی