پروژه آتشکده های ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروژه آتشکده های ایران :

پروژه آتشکده های ایران

آتش و نور
- عرفان وعناصر طبیعی
- پیدایش آتش
مهر سلیمان
عناصر مربوط به همان مهر [سلیمان]:
آتش نزد اقوام مختلف:
طبیعت و معماری:‌
ـ مقوله آتش در معماری (آتشکده)
چهارطاقی:
آتشکده دره شهرFire temple .Darreh shahr
آتشکده جره کازرون: Djere Fire temple. Kazerun
آتشکده آغمیمون سراب Aghmeyon F.T Sarab
آتشکده دختر. قم Dikhtar F.T. Qom
انواع آتش:
1-5پنج نوع آتش.
اساطیر آتش :
1-قابیل وابلیس و آتش و اسطوره آن
2- گذشتن سیاوش از آتش و ارتباط آن با چهارشنبه سوری
3- حرارت جادویی و تسلط بر آن
ـ اشاره‌ای به چند اسطوره دیگر
جشنهای ایرانی:
پروژه آتشکده های ایران
فهرست و مطالب و ماخذ:


لینک کمکی