بررسی پل های قدیمی مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی پل های قدیمی مازندران :

بررسی پل های قدیمی مازندران
 
مقدمه :
با تکیه بر مدارک باستان شناسی , قدیمی ترین پل شناخته شده در ایران پلی است که اورارتورها بر رود ارس ساخته بودند, بقایای بسیاری از پل های دوره هخامنشی نیز در سرزمین ایران مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته اند. هرچند آگاهی ما نسبت به پل های پارتی بسیار اندک است اما توجه به نتایج بررسی انجام شده درباره ی تکنیک بالای ساخت این گونه بناها در اوایل دوره ساسانی , نشان از پیشینه ی این فن آوری در دروه پارتی است. از دوره ساسانی و خصوصاً در مرزهای فعلی ایران , بقایای بسیاری از پل , بند, پل بند تحقیق و شناسایی قرار گرفته است.
وجود رودهای پر آب و زمین های حاصلخیز در استان مازندران , سبب شد تا پلهای زیادی از دوره اسلامی به یادگار بماند. با توجه به تداوم معماری دوره ساسانی در دوره اسلامی , شکل و ساختار پل های این دوره به هم نزدیک می باشد. لذا در دوره اسلامی ( خصوصاً  صفوی ) بعد از دوره ساسانیان بیشترین توجه به پل سازی شده است و ابعاد , طراحی , استحکام , شیوه معماری و تزئینات در پلهای این دوره بسیار جالب توجه و کم نظیر می باشد.
بیشترین توجه این تحقیق به بررسی پل های مازندران در دوران اسلامی خصوصاً دو دوره صفوی و قاجار می باشد و با توجه به ساخت و معماری به خصوص پل سازی در این منطقه , نشان دهنده پیشرفت چشمگیر پل سازی در دوره های صفوی و قاجار است.
 
 
 
تاریخچه پل سازی در ایران
 
پل های اولیه:
شاید دست یابی به این سوال که پل سازی از چه زمانی و توسط چه کسانی آغاز شده مشکل باشد, ولی بدون شک انسان در هر دوره, با هر وسیله ای ممکن به مقابله با مشکلات و موانعی که طبیعت برایش به وجود آورده پرداخته و سعی نموده که با فکر و تدبیر این موانع را از سر راه خود بردارد.
قطعاً از همان هنگام که بشر توانست برای گذر از جویها و رودخانه های کوچک , از ابتدایی ترین راه یعنی استفاده از تنه درختان استفاده کند, می توان گفت کار پل سازی آغاز شده است.
چنین به نظر می رسد که انسان در مراحل بعدی , تجربیات گذشته را به کار گرفته و برای عبور از رودهای عریض و کم عمق و یا مسیلها , این گونه چاره اندیشیده که در هنگام کم آبی در وسط آن تکیه گاهی ساخته و تنه درختان بلند در دو سوی این ساحل و این تکیه گاه قرار داهد و بدین وسیله مشکل عبور و مرور را در این موارد حل نماید.( فرشاد , مهدی , تاریخ مهندسی در ایران, ص 356)
 
پل سازی در دوران اسلامی :
      با ورود اعراب مسلمان به ایران و انقراض سلسله ساسانیان تقریباً پیشرفت معماری به خصوص پل سازی          
        برای یک یا دو قرن کند گردید و سیر نزولی داشته و این مسئله به سه عامل بستگی داشت:
1)    اعراب از سرزمینی آمده بوده اند که فاقد رودخانه بزرگ و در نتیجه پل های مهم بود.بنابراین می توان گفت که با این اوصاف , اعراب فاقد امکانات علمی کافی درباره معماری و به خصوص پل سازی بودند.
2)    فقدان امکانات و آشنا نبودن به موقعیت محلی
3)    اشتغال اعراب به مسائل نظامی , سیاسی , فرهنگی فرصتی برای احداث پل برایشان نگذاشته بود. 
 
و به همین جهت هنگام لشکرکشی و یا در موارد ضروری دیگر اعراب کماکان مجبور به استفاده از پلهای دوران قبل بودند و احتمالاً به وسیله معماران بومی تعمیراتی جزئی نیز در آن به عمل می آوردند و احیاناً اگر احداث پل صورت می گرفت بیشتر از سوی متمکنین و افراد خیر صورت می گرفت.
به طور کلی در دوران اسلامی پل سازی به دو صورت انجام می گرفت:
1)    احداث پل که از قرن چهارم به بعد پیشرفت زیادی نمود.
2)    تعمیر و بازسازی پلهای قدیمی.
 
پل سازی در عصر صفویه :
هرج و مرجی که پس از مرگ سلطان ابوسعید در سراسر ایران به وجود آمده بود با ظهور شاه اسماعیل صفوی و سرکوب شدید متمردین و شورشیان فروکش کرد و آرامش بر پایه قدرت پدید آمد و زمینه را برای اصلاحات دوره شاه عباسی فراهم آورد.
با روی کار آمدن شاه عباس و از هنگامی که اصفهان به پایتختی برگزیده شد این شهر به عنوان یکی از درخشانترین شهرهای شرق گسترش یافت و بار دیگر تمام نیروهای هنری کشور را در خود متمرکز کرد.بدین ترتیب اصفهان آیینه تمام نمای هنر معماری دوران صفوی شد. در این شهر مساجد و میدانهای با شکوه , قصر و خیابانهای متعدد ساخته شد. برای عبور از رودخانه زاینده رود , پلهای عظیم احداث شد, برخی از این پلها در شهر اصفهان مستقیماً زیر نظر شاهان صفوی و دستگاه حکومتی ساخته می شد و ابتکارات بیشتری در آن به کار می رفت. پل های سی و سه پل , پل خواجو, و پل جویی علاوه بر تأمین عبور و مرور , محل تفرج شاه و درباریان و گاه سفرای کشورهای خارجی در این عصر به شمار می رفته است.
احداث پل در این دوره فقط به بیرون از شهرها و مسیر جاده ها محدود نمی شد , در داخل شهرها نیز پل سازی صورت می گرفت.
با بررسی دوره های مختلف از دوران اسلامی تا زمان صفویه , هیچ دوره ای از تاریخ ایران راه سازی و احداث ساختمان های مربوط به آن یعنی پل و کاروانسرا , همچون دوران صفویه گسترش نیافته است و اکثر پل هایی که امروزه در گوشه کنار این سرزمین پهناور به چشم می خورد از آثار ارزنده مربوط به این عصرمی باشد.
یکی از راه ها ی ساخته شده در این عصر مربوط به راه شمال می باشد.
 
 
 
پل سازی در دوره قاجاریه :
در زمان حکومت سلاطین قاجاریه حوادث ناگواری در ایران روی داد که منجر به ضعف کشور و تجزیه بخشهایی از آن و متزلزل شدن اساس استقلال ایران شد. بروز جنگهای متعدد , بی لیاقتی پادشاهان , بی نظمی امور, خیانت و نفاق امرا و کارگزاران دربار باعث شد که وقت پادشاهان مستبد و هوسران صرف جنگها و یا خوش گذارنی درباریان و ایجاد حرمسرای خویش شود. به همین جهت اقدام مهمی در زمینه اصلاحات کشور صورت نگرفت و اکثر راه ها همان راههایی بودند که پیش از آن در زمان صفویه ساخته شده بود. منجمله راه هایی که در دوره قاجاریه احداث شد دو راهی بود که تهران را از راه رشته کوه های البرز به مازندران مرتبط می ساخت که در زمان امیرکبیر ساخته شد.
راه هایی که در دوره قاجاریه احداث شد عبارتند از :
1)    راه تهران چالوس , که ناصرالدین شاه دستور ساخت آن را داد.
2)    راه هراز که در همان مسیر شاه عباسی که به مرور از بین رفته بود ساخته شد.
بعد از مرگ امیرکبیر اکثر راهها و پلهایی که در زمان قاجاریه آباد بود و یا نشانه ای از اصلاحات امیرکبیر داشت به علت اهمال مسئولین وقت رو به ویرانی نهاد. با این احوال حکومت وقت قادر نبود رأساً نسبت به ایجاد راهها ی مناسب اقدام کند و ساختن این راهها به موسسات و شرکتهای مختلف داخلی و خارجی واگذار  کرد.
 
موارد استفاده از پل ها 
پل و پل بند ها که در ایران ساخته می شد کاربردهای اساسی و گاه متفاوت داشت و معماران و طراحان آن از تأسیس این نوع بناها چند هدف داشتند :
1)    هدف اصلی از احداث پل تأمین راه ارتباطی در ساحل رودخانه جهت عبور و مرور مردم و گاه لشکرکشی های بزرگ ضرورت ساخت پل را ایجاب می کرد.
2)    نیازی که در سرزمین ایران به آبیاری اراضی وسیع کشاورزی احساس می شد, معماران و مهندسین را بر آن داشت تا بر روی رودخانه هایی که از زمین های مجاور خود پست تر بودند بند هایی بسازند و آب را تا حد مطلوب برای آبیاری بالا بیاورند.
3)    آب رسانی, برای رساندن آب از ساحل یک رودخانه به ساحل دیگر استفاده می شد.
4)    تفرجگاه , شاید نخستین بار در زمان صفویه از پل ها به عنوان تفرجگاه به خصوص جهت استفاده  پادشاهان آن عصر مورد استفاده قرار می گرفت.به گفته مورخین دو پل بزرگ و معروف خواجو و سی و سه پل , سالیان متمادی شاهد اجرای مراسم گل ریزان در نوروز و جشن آبریزان در تیرماه توسط شاهان صفوی به خصوص شاه عباس اول بوده است.( کتاب زندگی شاه عباس اول , چ2, ص 318)
در دو پل فوق دو منظور یعنی استفاده عملی و تفریحی در نظر گرفته شده , نظیر آن تا اوایل قرن 20 در هیچ جای دنیا وجود نداشته است.با مقایسه این بنا با بناهای اروپائی نشان می دهد که تازه اروپائی ها در اوایل قرن 20 متوجه کاربرد تفریحی, بناهای عمومی شدند.
 
معماری پل ها 
 اغلب اجزائی که در معماری پلها به کار می روند ,عبارتند از :
    پایه ها : با بررسی ویرانه های بجای مانده از قدیمی ترین دوران پل سازی یعنی هخامنشی , در می یابیم که پل سازی پیشینیان با آنکه در عهد خود یکی از شاهکارها بوده ولی به علت عمیق بودن و سط برخی از رودخانه ها و عدم وجود اسباب و ابزار پی کنی و در نتیجه عدم رعایت نکات فنی و عمق نامناسب پی های قسمت میانی پل , پایه


لینک کمکی