معماری ساختمان پل ها در شهرهای مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن معماری ساختمان پل ها در شهرهای مختلف :

معماری ساختمان پل ها در شهرهای مختلف
فهرست مطالب
 
مقدمه 7
تاریخچه پل خواجو 12
تغییر کارکرد پل خواجو 14
تغییرات پل خواجو 16
تزئینات پل خواجو 18
تاریخچه سی و سه چشمه ( الله وردیخان ) 19
تغییر کارکرد سی و سه پل 22
تزئینات سی و سه سه پل 26
تعمیرات سی و سه پل ( الله وردیخان ) 26
پلهای اولیه 28
پل سازی تا عهد هخامنشی 29
پل سازی در عهد آشوریها 30
پل سازی در زمان اورارتوها 33
پل سازی در عهد مادها 34
پل سازی در عهد هخامنشیان 35
پل سازی در عهد اشکانیان 46
پل سازی در عهد ساسانیان 47
پل کوار 50
پل تنگاب 50
پل مورد 50
پل پیرین 50
پل خیر آباد 50
پل های دختر 54
پل سازی در دوران اسلامی 55
الف : تقویت و مرمت طاقها 58
ب.: احداث طاق بر روی پایه های قدیمی 58
پل سازی در قرن چهارم 59
پل سازی در عصر غزنویان 62
پل سازی در دوره سلجوقیان 64
پل سازی در دوره ایلخانیان 67
پل سازی در دوره تیموریان 68
پل سازی در عصر صفوی 69
سی و سه پل 70
پل خاجوا 71
پل جویی 72
1-راه شمالی 74
الف : جاده کاشان به خوار ( گرمسار فعلی ) 74
ب: راه کاشان به قم 76
ج: راه اصفهان به قزوین 77
2-راه جنوب غربی 77
3-راه جنوب ( اصفهان به شیراز و بندر عباس ) 77
4-راه شرقی , اصفهان به نایین 78
5-راههای غربی اصفهان بغداد 78
6-راه قزوین به همدان و بغداد 79
راه شمالی 79
راه مازندران – گیلان 81
پل سازی در دوره افشاریه 82
پل سازی در دوره زندیه 83
پل سازی در دوره قاجاریه 83
معماری پلها 86
پی سازی یا شالوده ریزی 86
پایه ها 92
طاق دهانه ها 95
فرم طاقها در دهانه پلها 97
1-طاق هلوچین یابیز 97
الف ـ هلوچین تند 98
ب ـ هلوچین کند 98
ج ـ هلوچین کفته 98
2-طاقهای تیزه دار 98
الف ـ طاق پنج او هفت 98
ب ـ طاق پنج او هفت تند 99
ج ـ طاق پنج هفت او کند 99
د ـ پنج هفت او کفته 99
3-طاق چمانه 99
4-طاق چهار بخش 99
سایر طاقها 100
روش اجرای طاقها 100
1-اجرای ضربی 100
2-اجرای رومی 101
اجرای طاق چهار بخش 101
استفاده از مهار چوبی در طاقها 101
کانه یا کنو 102
الف ـ کنوهای پنهان 103
کنوهای آشکار 104
ب ـ میل راهنما 105
ج : پشتبند 106
جان پناه 107
کتیبه ها 107
تزئینات 111
تاسیسات مربوط به پل 113
دیواره سازی 114
مصالح ساختمانی پلها 114
1-سنگ 114
1- آجر 115
2-آهک 116
3- ملاط قیر چارو 117
4- ملاطهای گچی 117
5- ساروج 117
6-آهن و سرب 118
آسیب پذیری پلها 119
الف ) انهدام پلها جهت استفاده از مصالح ساختمانی 123
ب) عبور و مرور وسایط نقلیه سنگین 123
احداث اتاق 124
پل آصف الدوله _ کرج 124
پل شاه عباسی محمد آباد _ قزوین 125
پل دلاک – قم 125
پل هشت چشمه_ سرخ ده ساوه 126
پل دودهک _دلیجان 127
پل لوشان – لوشان 127
پل لاله دشت – کوچصفهان 129
پل خشتی _ لنگرود 129
پل فرح أباد_ ساری 130
پل آجی چای _ تبریز 130
پل سنگی – تبریز 131
پل ابراهیم آباد – اردبیل 132
پل ورسک – فیروز کوه 132
معماری ساختمان پل ها در شهرهای مختلف
فهرست منابع و ماخذ 134
 
 
معماری ساختمان پل ها در شهرهای مختلف
فهرست منابع و ماخذ :
 
1- تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه , اثر حسن پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی , به کوشش محمد دبیر سیاقی ـ  1346
 
2- ایران باستان , اثر حسن پیرنیا, مشیر الدوله , جلد اول و دوم .
 
3- پل های قدیمی ایران , اثر محمد علی مخلصی ـ جلد اول ـ 1379 .
 
4- نیارش سازه های طاقی در معماری ایران , اثر غلامحسین معماری ـ 1345 .
 
5- معماری ساختمان پل ها در شهرهای مختلف
فهرست بناها و اماکن باستانی ایران , اثر نصرت الله مشکوتی ـ سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران ـ 1345 .
 
6-نشریه میراث فرهنگی , سال اول شماره اول , سازمان میراث فرهنگی ـ تیر ماه  1369 .
 
7-  نشریه آب یابی , آب رسانی و آبیاری سنتی در ایران باستان , دانشکده فنی تهران , دوره دوم شماره 20 ـ 1350 .
مقدمه
 
در ارتباط با شهرهائی که با رودخانه همراه بوده اند و نقش رودخانه عامل مهمی در حیات آنها داشته است پل مطرح می شود.اصفهان شهری در کنار رودخانه ی زاینده رود به همراه موقعیت خاص خویش در منطقه پر عبور از قدیم تا کنون در ارتباط با رودخانه نقش مهمی را در جهت سازه های مختلط با پل داشته است.
 
یهودیه و جی دو شهر در منطقه اصفهان امروزی به وسیله پل شهرستان به بخش جنوبی رودخانه زاینده رود مرتبط می شوند.
 
پل شهرستان دارای چندین اهمیت در منطقه به حساب می آید در درجه اول تنها راه ارتباطی با بخش جنوبی رودخانه و در درجه بعدی به عنوان مرکز کنترل در جهت ورود و خروج اجناس باجگیری شناسائی افرادی که به منطقه وارد و خارج می شود.
 
گفته میشود که پلی نیز در قبل از صفویه در منطقه اصفهان ساخته می شود و این پل در جای فعلی پل خواجو قرار داشته است و با طرح اندازی جدید توسط شاه عباس برای شهر اصفهان در جهت تقویت شبکه ارتباطی خویش که بر مبنای چهار باغ قرار داشته این پل مسدود می گردد که بعدها پل خواجو طراحی می شود.
 
البته بایستی توجه داشت که هنوز پل خواجو در این زمان طرح نبود و پل عباس آباد پلی که در این قسمت قرار داشته مورد توجه بوده است.
 
بستن پل خواجو به عنوان راه ارتباطی در جهت برگردان شبکه اقتصادی از جهت شرق به غرب بوده است وبعدا” که قدرت حکومتی صفوی در اصفهان پای محکم می کند شاه عباس با ساختن پل خواجو در این مکان شبکه سازی کالبدی اصفهان را کامل می سازد.
 
عاملی دیگری نیز در ساختن پلها در این شهر مورد توجه بوده و آن بنای این پلها به صورتی متفاوت از دیگر پلها در کشور. این عمل به صورت خاصی جامع عمل به خود پوشانیده است.
 
الف ـ نمای پلها شباهت به کاروانسرا در دوران صفویه دارد و مخصوصا” با توجه به قسمت شاه نشین پل و بر جهان ابتدا و انتهای این شباهت بیشتر می گردد.البته این شباهت را شاید بایستی در جهت ارتباطات بین شهری مطرح میگردد و پل همین موقعیت را در دو قسمت رودخانه ایفا می کند.
 
ب ـ حجم پلها شبیه به حجم پلهای اروپایی قرون رنسانس است(فلورانس ـ ونیز) که در ارتباط با مردم ساخته میشوند ـ فرم غرفه هائی به عنوان فروش تفریح چایخانه ها و غیره که پلهای دوران صفویه نیز شاید در این جهت تقلید شده باشند ولی به علت موقعیت سوق الجیشی که پیدا میکند شاه عباس را از این تفکر منصرف میسازد.
 
این دو عامل (الف و ب ) با منظر شهری ارتباط خاص بر قرار می سازند مجموعه بیشه ها ـ رودخانه و بالاخره عمارتی میان آب حتی در این مسئله کاربدان جای می رسد و مسئله ارتباطی پل در مرحله دوم قرار می گیرد. دو پل الله وردیخان و خواجو از نظر فنی ساختمان نیز در حدی مطرح می شوند که صرف نظر از عامل عبوری به عنوان پل مطرح کننده مسئله تقسیم آب تفریح و بالاخره داد و ستد مردم قرار می گیرند.بخش تقسیم آب پل خواجو شاید با جرا‍‏‎‏‏ٌت بتوان به عنوان یک شاهکار فنی ساختمانی مطرح ساخت که امروزه با پیچیدگی فراوانی در کیلومتری به چند دورتر صورت می گیرد. عامل تقسیم آب به همراه مادیها( جویهای تقسیم به اراضی آب ) در سطح منطقه جز طرحهای مهندسی و طرح انداز صفوی شیخ بهائی دانست در جمع سازه های کالبدی شهر اصفهان به خوبی قدرت حکومتی مشاهده می گردد که این قدرت با سیاست خاص برنامه ریزی شهری و با شناخت بر عوامل اقتصادی مردم که همه چیز را تابع خویش می کند چگونه قدمت و استحکام خویش را در جامعه ای پایدار ساخته و حتی بعد از انقراض قدرت حکومتی به عنوان استثنا ٌ در تاریخ این شهر با تمام آن خصوصیات با جزئی تغییرات قدرتهای حکومتی دیگر باقی و بر جا می ماند.
 
مراحل اهمیت رودخانه به همراه پلهایش به صورت زیر می توان عنوان کرد:
 
الف ـ یهودیه قلعه تبرک جی به همراه پل شهرستان پل مارنان.
 
ب ـ مسجد جامع میدان کهنه, قلعه تبرک پل شهرستان,پل مارنان.
 
ج ـ مسجد جامع میدان نقش جهان, چهار باغ, پل الله وردیخان.
 
د ـ مسجد جامع میدان نقش جهان,چهارباغ. پل الله وردیخان,پل مارنان, پل خواجو.
 
چهار باغ برای شاه عباس در طرح جدید شهری که عنوان می کرد اهمیت زیادی داشت و در این جهت بود که می خواست اولاٌ قدمت و کشش شاهرگ اقتصادی بازار را از طرف شرق به غرب برگردانیده شود. دوما” با تضعیف این عامل اقتصادی عامل بعدی یعنی پل شهرستان ضعیف می شد و در نتیجه دیگر آن کنترل هائی که گذشت مفهومی برای آن پل پیدا نمی کرد و پل الله وردیخان در انتهای چهار باغ اهمیت می یافت. در جهت تقویت پل الله وردیخان شاه عباس حتی به ایجاد منطقه ای ارمنی نشین در زیر رودخانه زاینده رود در بخش جنوبی غربی می کند و عبور و مرور ارامنه از پل الله وردیخان باعثی بر رونق این پل و شبکه چهارباغ می گردد.اساس شبکه بندی سازه اصفهان صفوی بر روی بازار از مسجد جامع میدان نقش جهان خیابان چهارباغ و رودخانه زاینده رود قرار دارد.پل خواجو اهمیت خاصی در این زمان داشته و با ساختن قصری خصوصی در ابتدای آن (قصر میرزا علیخان ) در واقع عبور و مرور از روی این پل بسته می شود.
 
طرح جامع شهر صفوی اصفهان با در نظر گرفتن عامل آب بعنوان عصاره حیات جامع مطرح شده و با توجه به این تمام فرمهای شهری انجام میگیرند .
 
طراحی براثر مادیها طراحی که منشع از سرچشمه اصلی بوم یعنی زاینده رود میگردد . طراحی بر اساس خیابانهای جدید مانند چهارباغ و چهارباغ صدر که مجددا” براساس عامل اقتصادی که بعد ازعامل کشاورزی مرحله قبل بعنوان تجارت زندگی روزمره به همراه بازا رو عبور از پلهائی که از رودخانه ی زاینده رود می گذرند و بالاخره خود رود خانه ای زاینده رود با انجام تقسیمات حیاتی آب در کننده هائی چون پل خواجو و تفریگاههای چون پل الله وردیخان مطرح میشود .
 
موقعیت امروزی سازه کالبدی شهر اصفهان چیست ؟ چندین پل مجموعهای مختلف و اهمیتها … پلهای امروز بر روی زاینده رود که نقشی در حیات اصفهان بازی میکنند عبارتند از:
 
الف ـ پل خواجو
 
ب ـ پل الله وردیخان
 
ج ـ پل آذر
 
د ـ پل فلزی
 
ه ـ پل وحید
 
و ـ پل بزرگمهر
 
پلهای آذر , فلزی , وحید با توجه به ابعادشان بایستی جوابگوئی مهمی در حیات اصفهان داشته باشند بخصوص با ممنوعیت کامیون و اتوبوس از پلهای خواجو و الله وردیخان اما می بینیم که چه بی حساب این سه پل اخیر برروی زاینده رود زده شده اند و شاید فقط در مرحله ای پل وحید بتواند جوابگوی صحیح نیاز به شهر بشود .
 
پل الله رودیخان درست در محور مقابل چهارباغ مرکز حیاتی شهر صفوی اصفهان مطرح میشود و از طرف دیگر پل خواجو نیز در همین موقعیت را با چهار باغ صدر بازی  می کند در صورتیکه پل آذر مطلقا” درچنین وضعی قرار ندارد و پل فلزی تقریبا به علت کور بودن یکطرفه بودن خیابان منتظری در مقابل خیابان حکیم نظامی عملکرد صحیح خود را ندارد و تنها شاید منهای پل وحید با تکمیل شبکه اتوبان کمربندی اصفهان در جهت ارتباط با خیابانهای خیام و وحید و شریان ارتباطی بین شمال و جنوب کشور از طریق جاده تهران و جاده شیراز و ذوب آهن و شهر کرد مفهومی واقع به خود گیرد .
 
درجمع مطالب گذشته دقیق به مهم بودن پلهای الله وردیخان و خواجو از نظر مردم و ارتباطات شهری پی می بریم و این بدان معنی است که امروز نیزبا اینکه سه پل جدید بر روی رودخانه شهر موجود هستند ولی این دو  پل نه ازرونق افتاده اند و نه خود را باخته دارند .
تاریخچه پل خواجو :
 
پل خواجو چهارمین پل قدیمی است که از طرف مغرب برروی رودخانه زاینده رود قراردارد .هنگامیکه سیصد ذرع از پل چوبی بطرف پایین برویم به پل خواجو می رسیم که آن را پل بابارکن الدین , پل شیرازی , پل گهرستان , پل حسن بیک , پل تیموری و پل خواجو میگویند و درباره ساختمان و وجه تسمیه آن اقوال و روایات بسیاری نقل می کنند .از جمله این پل را خواجو که محله به این اسم را با جاده شیراز ربط می دهد ا  زاین راه است که کاروانهای به هنگام خروج و دخول عبور می نمایند .
 
……. این پل که در سر راه قدیم اصفهان به شیراز ساخته شده بود .بنام پل حسن آباد و پل بابارکن الدین نیز خوانده می شود. احتمال داده اند که شالوده آن در زمان حسن بیک ترکمان یا حسن پاشا نامی از امرای تیموری گذاشته شده باشد . بهر حال قبل از صفویه در محل این پل, پلی وجود داشته است که واسطه ارتباط شهر اصفهان با قبرستان مشهور و قدیمی تخت فولاد بوده است . و چون درآن زمان مشهورترین مزارات تخت فولاد و بقعه بابا رکن الدین بیضاوی انصاری بوده است آن پل بنام بابارکن الدین نیز نامیده شده . در دوره پادشاهی شاه عباس , محل پل حسن آباد یا بابارکن الدین را یقینا” پل ساده ای بوده و به علت موقع بسیار خوب آن در بستر شهری زاینده رود برای ایجاد پل با شکوه  شاهی انتخاب کرده اند و پس از برچیدن آن پل شالوده و اساس پل شاهی را که امروز به پل خواجو بیشتر شهرت دارد ریخته اند . درباره انتخاب محل پل خواجو تا ورینه تاج و سیاح فرانسوی می نویسد شاه عباس از دو نظر محل مزبور را برای ساختن پل انتخاب کرد .یکی آنکه در این نقطه رود خانه عمیق و پر آب شده منظره زیبایی پیدا میکند دیگر آنکه راه گبرها که در پشت عمارت سعادت آباد اقامت دارند نزدیم شده از روی این پل جدید به شهر عبورو مرور نمایند .
 
پایه های پل از سنگ ساخته شد و طرف راست آن ( مقابل جریان رود خانه ) مثل جلوی کشتی تیز و نوک دار است که از فشار آب جلوگیری می کند . سمت چپ دارای پله های سنگی عریض و مرتفعی است که تا کف رودخانه اتصال دارد . در مواقع کم آبی همان سکو ها نشیمن تما شا چیان میباشد که از منظره زیبای رود و بیشه های سبز و خرم اطراف استفاده میکنند .
 
امتیاز پل خواجو برسایر پل های زاینده رود آن است که غیر از اختلاف جنبه معماری ـ تزینات کاشیکاری فراوان نیز دارد و پشت بغلهای چشمه های پایین و غرفه های بالا و بنای دو بیگلربیگی روی پل و نمای غرفه های طرفین پل با کاشیهای الوان مختلف تزیین شده ودر داخل اطاقها و گوشواره های بیگلر بیگی روی پل که اقامتگاه تفریحی پادشاه بود نقاشی شده است .
 
این پل بیست ویک دهانه دارد در ابتدا و انتهای پل سمت راست و چپ غرفه های یک طبقه ساخته شده ودر وسط پل عمارت دو طبقه گچ کاری بنا کرده اند . کاشیهای بیرون پل قدری ریخته و قدری بر جاست به عقیده کرزن.
تغییر کارکرد پل خواجو:
 
 پل خواجو به مثابه قصری است که فضای سبز و استخر خود را به گونهای طبیعی در اختیار دارد . پل خواجو نیز مانند سی و سه پل فونکسیون متفاوت قصر,محل عبور , محل استراحت و گردش درتابستان را داشته است این پل را در جای پل قدیمی دیگری با در نظرگرفتن سه کارکرد ساخته اند :‌به منظور فضائی برای گذر و استراحت , دیگرمحلی برای ایجاد یک دریاچه مصنوعی , و سوم و مهمترین فونکسیون پخش کردن آب و رساندن آن به مناطق کشاورزی مختلف .
 
برا ی انبار کردن آب در بالا دست پل, نخست کشوهای ساخته شده با الوار در شیارهای شیب داری که در دو بدنه آب روی زیری کنده شده پایین می دادند تا جلوی آب روی زیری را ببندد . این کشوها را با طنابهائی که به زیر طاق پل آویزان میکردند , بالا می کشیدند و پایین می دادند پس از آنکه جلوی آب رودهای زیری بسته شده , جلوی آب رودهای زیری بسته شده ,. جلوی آب رودهای بالای می ایستد.
 
برای جا گذاشتن کشوهای بالائی ـ کنار دیدگاههای میان پایه های پل, در سنگ جا سازی کرده اند . نخست دو سر الوارهای متکا را در آنجا می گذاشتند سپس پایین کشوها را در شیاری که روی تخته سنگهای پوششی آب روی زیری کنده شده بود جا می گذاشتند و بالای آنهارا به الوارهای افقی تکیه میدادند برای آنکه فشار آب بالائی , الوارهای متکای آنهارا نشکند , پشت الوارهای متکا , شمع چوبی می زدند برای آنکه این شمعها از جا در نروند , در تخته سنگهای پوشش آب روی زیری, برای جا گذاشتن پای شمعها جا سازی کرده اند.برای تقسیم آب در زیر پل خواجو, کشوهای آب روی زیری را بالا می کشیدند و آب روان شده را از زیر کشوها را در پایین دست, نزدیک لبه پله کان,سوراخ گرد کوچکی کنده اند که یک میله چوبی کددار (درجه بندی شده ) در آن فرو میردند و گودی آب آرام گرفته را اندازه می گرفتند و از روی آن مقدار آب روان شده را می سنجیدند.از منظره دریاچه مصنوعی که در قسمت غربی پل موجود می شده در دوره شاه عباس دوم و جانشینان او در مواقعی که در کاخهای سلطنتی ساحل زاینده رود ماند عمارت هفت دست و تالار آئینه خانه مراسمی برپا بوده استفاده می شده, به این ترتیب که بر روی آبهای بر هم انباشته مقابل قصرهای سلطنتی مراسم آتش بازی به عمل می آمده است.
 
برای کشتن انرژی آب,در پایین دست پل, پله کانی ساخته اند که آب روی آن فرو می ریزد و انرژیش را از دست بدهد,تا هنگام رسیدن به بستر رودخانه,انرژی خراشنده نداشته باشد که بستر رودخانه را بشوید. در میان پایه های پل, دیدگاهی به پهنای9/2 متر ساخته اند که از درون آنها سراسر زیر پل دیده می شود. از این دیدگاه ها (بیشتر از دیدگاه میانی ) مسیر آب به آبیاران فرمان می داده است.
 
همچنین پله های کناری و سرار زیر پل جایگاهی بوده است برای تفریح و استراحت مردم, تا خستگی خود را در کنار رود درآمیختگی زیبای آن با طبعیت از دوش بردارند.معماری پل خواجو تحت تاثیر معماری قصرهای صفوی است. به عنوان مثال شباهت مرکز پل بیگلربیکی را به کاخ هشت بهشت می توان نام برد.این دو فضا  در دو ضلع شرقی و غربی پل شامل چند اطاق مزین به نقاشی است که اقامتگاه سلطنتی بوده است. و مواقعی که پادشاه قصد تماشای آبریزان پل را داشته, و یا به عنوان ویلائی تابستانه مورد استفاده خاندان شاهی بوده است. بعد از تعطیلات نوروز سال 1060 هجری به امر شاه عباس دوم پل خواجو را که بر زاینده رود بسته شده آئین بندی و چراغانی و گلریزان کردند و هر یک از غرفه های آن را یکی از امرا و بزرگان تزئین خود و پادشاه به مدت یک ماه در کنار رودخانه به عیش وعشرت پرداخت.
تغییرات پل خواجو:
 
در  قسمتهای زیر سقف پل اطاقهای زیر سواره رو در بعضی قسمتها که سطح آجرها ریخته بوده و بیشتر هم این قسمتها در وسط اتاق اطاقها می باشد یک قشر گچ را به فرم آجرکاری خط کشی کرده اند. دیگر از کارهای مرمتی در پل خواجو نصب دیوار آجری مشبک در دهانه های کناری قسمت بیگلربیکی می باشد که به این ترتیب از ورود به داخل این قسمت جلوگیری شده است. همچنین در قسمت جلوی دهانه های بیگلر بیگی نردهائی جدید نصب گردیده است.کارهای مرمتی انجام شده عبارت است از تعویض سنگهای قسمتهای آبرو در جبهه شرقی پل و پر کردن حفره های ایجاد شده در جلوی سکوی سنگفرش در اثر ریزش پل و تعویض و ترمیم پله ها بوده است. این سنگفرشها در اثر مرور زمان ترکهایی برداشته اند و اختلاف سطحهایی با یکدیگر پیدا کرده و به صورتهائی غیر همگن در آمده بودند, در ابتدا این سنگها را برداشته و پس از زیر سازی آنها مجددا” همان سنگها را کار گذاشته و سطح سنگها را یکسان کرده اند. در مرحله بعدی پله ها را عوض کرده و فرمی شبیه به ساخت قبلی ایجاد کرده و در صورت امکان از سنگهای اصلی و در غیر این صورت از سنگهای جدید استفاده کرده اند در جبهه غربی پل نیز تعمیراتی انجام شده است. این کار علت فاصله پیدا کردن بین سنگها و معدوم شدن بعضی از سنگها بوده است مراحل کار در این مرحله عبارت بوده است از :
 
1ـ عوض کردن مسیر آب در یک قسمت پل.
 
2ـ برداشتن سنگهای موجود در کف آبروها.
 
3ـزیر سازی مجدد در قسمتهای مختلف.
 
4ـ سنگفرش مجدد مسیر با استفاده از سنگهای قدیمی در صورت امکان و استفاده از سنگهای جدید.


لینک کمکی