مراحل سبک سازی بام کاروانسراهای قاجاریه - طرح مرمت و احیای کاروانسرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مراحل سبک سازی بام کاروانسراهای قاجاریه - طرح مرمت و احیای کاروانسرا :

مراحل سبک سازی بام کاروانسراهای قاجاریه
  برسی سبک سازی بام در کاروانسراهای قاجاریه می پردازیم که این پروزه بصورتی بوده در در 93 اسلاید جمع آوری شده که تمامی اسلایدها بصور تصویر بوده ودر این اسلاید به چگ.نگی سبک بودن این بام کاروان سرای توجه شده است وبه مرمت این بامها وچگونگی ساخت وپردازش آن توجه  می کنیم. پروزه مربوطه را میتوان به عنوان گزارش کارآموزی نیز مورد استفاده قرار داد که شامل تمامی مراحل گود برادری ترمیم باسازی میشود
تمامی مراحل مرمت کاروانسراهای قاجاریه
 
مراحل سبک سازی بام کاروانسراهای قاجاریه - طرح مرمت و احیای کاروانسرا
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه
بخش اول – شناخت سوژه
     1-1- شناخت جغرافیایی 1
1-1-1- بررسی موقعیت مکانی 1
1-1-2- شرایط آب و هوایی 2
1-1-2-1- میزان دما 2
1-1-2-2- میزان بارش 2
1-1-3- زمین شناسی 3
1-1-3-1- ناهمواری ها 3
1-1-3-2- زلزله 4
1-2- شناخت تاریخی 5
1-2-2- وجه تسمیه 5
1-2-2- تاریخچه 6
1-3- بررسی اجتماعی و سیاسی 31
1-3-1- هرم سنی (جمعیت) 31
1-3-2- آداب و رسوم (شناخت فرهنگی) 31
1-3-3- مالکیت 35
1-3-4- نقش بنا در جهان, کشور, شهر 35
1-4- شناخت معماری یا کالبدی 36
1-4-1- معرفی سوژه 36
1-4-2- تهیه نقشه های معماری 36
1-4-3- تهیه کروکی و اسکیس 50
1-4-4- شناخت سازه 59
1-4-4-1- شناخت پی 59
1-4-4-2- تکنیک اجرا 59
1-4-4-3- دیوار و عناصر باربر 59
1-4-4-2-1- مواد و مصالح 59
1-4-4-2-2- تکنیک اجرا 59
1-4-4-3- پوشش 59
1-4-4-3-1- مواد و مصالح 59
1-4-4-3-2- تکنیک اجرا 59
1-4-4-4- تحلیل نیرو 59
1-4-4-5- تحلیل فضایی 60
1-4-4-6- بررسی هندسی 61
1-4-4-7- معرفی تزئینات 61
1-4-4-9- گونه شناسی 61
1-4-4-8- تیپولوژی بازشوها 62
بخش دوم: آسیب شناسی
2-1- آسیب نگاری 64
2-2- آسیب شناسی 66
بخش سوم: مبانی نظری
1_3 جدول SWOT کاروانسرای دردشت 85
2_3 فلسفه بنا 86
3_3 ارزش های بنا 87
4_3 آلترناتیوها 87
5_3 دلایل انتخاب این بنا به عنوان کمپ اقامتی,گردشگری 88
6- 3 طراحی مبلمان 89
7_3 نمونه مرمتی 92
بخش چهارم: طراحی
4-1- طرح حفاظت 94
4-2- طرح احیا 95
4-3- طرح مرمت 96
 


لینک کمکی