نقشه های گاوداری یکصد راس گوشتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقشه های گاوداری یکصد راس گوشتی :

شامل کلیه پلانها از پی-فوندانسیون-دیوارها-سقف –آهن آلات-میلگرد-صفحه ستون وغیره

در 19 صفحه pdf

طراحی شده توسط مهندسین تعاونی دامداران
بخشهای مختلف اصطبل های پرواربندی عبارتند از:
1-محل استراحت
2- آخورها وآبشخورها
3- محل ذخیره علوفه ومواد کنسانتره
4- محل گردش یا بهاربند
محل استراحت از نطر طراحی مهمترین بخش اصطبل های پرواری محسوب میشود.این محل سقفدار وسه طرفه آن با دیوار محصورشده وست جنوب یا شرق آن باز است.معمولا در جنوب آن بهاربند طراحی میشود این محل استراحت گاو با ریختن بستر همراه با کود گاو , محل مناسبی در زمستان خواهد شد.

 

دراصطبلهای گاوگوشتی وپرواری یکی از مهمترین تاسیسات,آخوراست.محل آخور ممکن است در محل استر احت یا در بهاربند باشد.آخوردونوع است : سیار وثابت.
آخور سیار از چوب وورق گالوانیزه ساخته میشود اما در آخورثابت از مصالحی مانند آجر,بلوک سیمانی وبتون استفاده میشود.طول آخورموردنیاز برای گوساله های گوشتی 65-55 وبرای گاو گوشتی بالغ 75 تا 65 سانتی متر توصیه شده است. اگر آخور دو طرفه باشد عرض آن 120 سانتی متر واگر یکطفه باشد عرض بخش پایین آن 45 سانتی متر وبالای آن 75 سانتی متر توصیه شده است. بخش پایینی آخور باید از سطح زین 10 تا 15 سانتی متر بالاتر ساخته شود.

 


لینک کمکی