تحقیق کامل در مورد خودکارآمدی تحصیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق کامل در مورد خودکارآمدی تحصیلی :

دید کلی :
این نوشتار تحقیق کامل در مورد خودکارآمدی تحصیلی می باشد.


توضیحات کامل :

این نوشتار تحقیق کامل در مورد خودکارآمدی تحصیلی می باشد.

 

 

 

خودکارآمدی تحصیلی به این صورت تعریف می شود (اعتماد افراد به توانایی شان برای انجام موفقیت آمیز در یک سطح معین شده تحصیلی)(شانک به نقل از گور, 2006) خودکارآمدی تحصیلی برای دانش آموزان در جهت رشد مهم است.    معلمان و مدیران می توانند به توسعه و رشد خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان کمک کنند با این وجود آن ها باید ابتدا شناخت صحیحی از خودکارآمدی تحصیلی و تفاوت آن با احترام  به نفس داشته باشد.

 

 


    آثار علمی با اطمینان بیان می کنند که یک خودکارآمدی تحصیلی مثبت با موفقیت تحصیلی دانش آموز رابطه ی مستقیمی دارد. (خودکارآمدی بر روی چندین جنبه از رفتار که برای یادگیری دارای اهمیت هستند تاثیر می گذارد) (لوربچ و جینکس , 1999). توسعه ی یک خودکارآمدی تحصیلی مثبت برای دانش آموزان بسیار دشوار است, به ویژه اگر خودکارآمدی آن ها به طور متداول منفی باشد. اگر دانش آموزی خودکارآمدی تحصیلی مثبت را کسب کند, بر روی جنبه های دیگر یادگیری به احتمال زیاد تأثیر مثبت خواهد داشت. اگر دانش آموزان در توسعه خودکارآمدی تحصیلی نیاز به راهنمایی دارند تاثیر مثبت را کسب کند, بر روی جنبه های دیگر یادگیری به احتمال زیاد تأثیر مثبت خواهد داشت.

 

 

 


    اکثر دانش آموزان در توسعه ی خودکارآمدی تحصیلی مثبت نیاز به راهنمایی دارند. کانینگهام و همکاران  (2000) اظهار داشتند که (بعضی از دانش آموزان بسیار با انگیزه و متکی به خود اندیشی هستند, اما اکثریت آن ها این گونه نیستند). خودکارآمدی تحصیلی منفی بسیار دشوار است زیرا دانش آموزان تمایل دارند که حل کردن مسائل را حذف کنند تا این که شکست خود را به نداشتن تلاش کافی, فقدان آگاهی, یا تکیه کردن بر راه کارهای ناکار آمد و به کار بستن مجدد آن ها نسبت دهند).

 

 

 


    تحقیقات یک ارتباط قوی میان خودکارآمدی تحصیلی یک دانش آموز و موفقیت تحصیلی او را نشان می دهند. به طور کلی هر چه خودکارآمدی تحصیلی دانش آموز مثبت تر باشد, آن دانش آموز از نظر تحصیلی موفق تر است. (قضاوت ها در مورد قابلیت یادگیری یا انجام رفتارها در سطوح معین ارتباط قوی با موفقیت تحصیلی که دانش آموزان تجربه می کنند دارد )(شانک و میلر, 2002). (خودکارآمدی ارتباط مثبتی با سطوح بالاتر موفقیت و یادگیری و به همان میزان با طیف وسیعی از پیامدهای تحصیلی تطبیقی نظیر میزان بالاتر تلاش اطمینان بیشتر در تکالیف دشوار دارد)(بندورا, 1997؛ پنیتریچ  و چانک, 2002 به نقل از لنین برینک  وپینتریچ, 2002). دانش آموزانی که خودکارآمدی تحصیلی بالایی دارند به احتمال بیشتر در مسائل و فعالیت هایی با سطح بالاتر برای موفقیت تلاش می کنند تا در مضامین مطالعه شده مهارت کسب کنند. هم چنین احتمال بیشتری وجود دارد که آن ها پا را فراتر از آن چه که انتظار می رود بگذارند و در یافتن پاسخ برای مسائل خود سماجت به خرج دهند(زیمرمن و کلیری , 2006). 
 

 

 

 

 

 

 

 


تحقیق کامل در مورد خودکارآمدی تحصیلی
فهرست مطالب

تعریف نظری خودکارآمدی تحصیلی

تعریف عملیاتی خودکارآمدی تحصیلی

منابع خودکارآمدی    
تجربیات اجرایی(تسلط یابی)
تجربیات نیابتی
متقاعد سازی گفتاری    10
حالت های روانی (تحریک احساسی)    10
خودکارآمدی تحصیلی    11
ارتباط بین خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی    16
گفتار دوم: پیشینه پژوهش    20
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    20
تحقیقات  انجام شده ی داخلی    23

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی