چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی تحصیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی تحصیلی :

دید کلی :
این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 


توضیحات کامل :

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی تحصیلی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 


   خودکارآمدی به صورت گسترده در طول سالها مورد مطالعه قرار گرفته است همان طور که از نظر گذشت, بندورا در عرصه پژوهش در مورد خودکارآمدی پیش گام بوده است. بعد از پژوهش او در مورد خودکارآمدی محققان دیگر برررسی های جزئی تری را پیرامون این موضوع آغاز کردند. خودکارآمدی بیشتر نحوه احساس فرد درباره قابلیت های تحصیلی اوست تا این که فقط به طور کلی ویژگی ها و توانایی های او باشد. با گذشت زمان هم چنان که محققان به گسترش خودکارآمدی تحصیلی پرداختند و رابطه میان خودکارآمدی تحصیلی و موفقیت تحصیلی را مطالعه کردند, درک بهتری از خودکارآمدی تحصیلی حاصل شده از آن جا که ارتباط موفقیت تحصیلی و فردی در زندگی شخصی با خودکارآمدی تحصیلی آشکار شد. مربیان نقش مهمی در یاری رساندن به دانش آموزان به منظور گسترش یک خودکارآمدی مثبت داشتند. 

 

 

 

    ظاهراً چرخه ای وجود دارد که خودکارآمدی تحصیلی, مشارکت, (جذب شدگی) و موفقیت تحصیلی را در بر می گیرد. زیمرمن و کلیری(2006) بیان کردند که (وقتی دانش آموزان معتقد باشند که می توانند یک تکلیف را به صورت ماهرانه انجام دهند, آن ها بیشتر در فعالیت ها مشارکت می کنند, سخت تر فعالیت می کنند و تلاش بیشتری را متحمل می شود حتی هنگامی که با موانع مواجه می شوند ). به عبارت دیگر, وقتی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزی رشد می کند,او بیشتر مجذوب یادگیری می شود, و در نتیجه از نظر تحصیلی موفق تر می شود. با شناخت این چرخه, معلمان می توانند یادگیری را ارتقا دهند. این چرخه هم چنین در جهت دیگر نیز اتفاق می افتد. معلمان باید از جهت منفی پنهان آن آگاه باشند و راه کارهای کمکی مناسب را به کار گیرند. 
    انتقال از پایه های ابتدایی و راهنمایی به دبیرستان ممکن است برای برخی از دانش آموزان الزامی و طاقت فرسا باشد. برای دانش آموزانی که این انتقال را چالش بر انگیز می یابند, یک پیوستگی میان خودکارآمدی تحصیلی پایین و مشارکت در رفتارهای ریسک پذیر وجود دارد.

 

 

 

 

 

 


چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی تحصیلی
فهرست مطالب

تعریف نظری خودکارآمدی تحصیلی

تعریف عملیاتی خودکارآمدی تحصیلی

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی

منابع خودکارآمدی    
تجربیات اجرایی(تسلط یابی)
تجربیات نیابتی
متقاعد سازی گفتاری    10
حالت های روانی (تحریک احساسی)    10
خودکارآمدی تحصیلی    11
ارتباط بین خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی    16
گفتار دوم: پیشینه پژوهش    20
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    20
تحقیقات  انجام شده ی داخلی    23

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی