تحقیق کامل در مورد سلامت سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق کامل در مورد سلامت سازمانی :

دید کلی :
هدف از این نوشتار تحقیق کامل در مورد سلامت سازمانی می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این نوشتار تحقیق کامل در مورد سلامت سازمانی می باشد.

 

 

 

سلامت سازمانی, یکی از گویاترین و بدیهی‏ترین شاخص های اثربخشی سازمانی است. در یک سازمان سالم مدیر رفتاری کاملا دوستانه و حمایتگر با کارمندان خود دارد و در برنامه های خود دارای یگانگی است. کارمندان نیز تمایل بیشتری برای ماندن و کار کردن در سازمان دارند و به طور موثرتری کارها را انجام می دهند. (مایلز) معتقد است سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند. (هرزبرگ) عواملی چون طرز تلقی و برداشت کارکنان, شیوه اداره امور, خط‌ مشی‌های سازمان, ماهیت و میزان سرپرستی, امنیت کاری, شرایط کاری, مقام و منزلت, سطح حقوق و دستمزد, استقرار روابط متقابل دو جانبه, سرپرستان, همگنان و مرئوسان و زندگی شخصی کارکنان را برای تأمین و حفظ سلامت سازمان لازم دانسته است و معتقد است فقدان این عوامل ممکن است چنان کارمندان را دچار عدم رضایت سازد که سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازند (ذوالفقارنسب, 1384).

 

 

رابرت سیمورت  (2010) تحقیق با عنوان رابطه بین درک مدیران مدراس ابتدایی, راهنمایی و دبیرستان ایالت نیویورک از استراتژی های ارتباطی و درک آنها از سلامت سازمان مدرسه انجام داد. هدف این مطالعه تعیین استراتژی های ارتباطی مدیران و ادارک آن ها از سلامت سازمانی مدرسه بود. نتایج تحقیق آنان نشان داد که مدیران در رابطه با ادراکات مربوط به سلامت سازمانی, همبستگی بالایی را از خود نشان دادند.

 

 

 

 

تحقیق کامل در مورد سلامت سازمانی
فهرست مطالب
2-2. مفهوم سلامت    13
2-3. سلامت سازمانی     13
2-4. تعریف سلامت سازمانی    14
2-5. ویژگی های سازمان سالم    15
2-6. مولفه های سلامت سازمانی    18
2-6-1. ارتباط     19
2-6-2. مشارکت و درگیر بودن در سازمان    19
2-6-3. وفاداری و تعهد    19
2-6-4. اعتبار یا شهرت موسسه یا شرکت    19
2-6-5. روحیه    19
2-6-6. اخلاقیات    20
2-6-7. شناسایی یا بازشناسی عملکرد    20
2-6-8. مسیر هدف    20
2-6-9. رهبری    20
2-6-10. بهبود یا توسعه کارایی کارکنان    20
2-6-11. کاربرد منابع    21
2-7. ابعاد سلامت سازمانی (از نظر مایلز)    21
2-7-1. کارکردهای سیستم    21
2-7-2. سلامت سازمانی و اثربخشی    22
2-8. پویایی های سازمانی    23
2-8-1. سطح نهادی    24
2-8-2. سطح اداری    25
2-8-3. سطح فنی    25
2-8-4. مشخصه های فضاهای کاری سالم     25

2-16. تحقیقات انجام گرفته    58
2-16-1. سوابق داخلی     58
2-16-2. سوابق خارجی    60
2-17. جمع بندی    62

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی