پاورپوینت کنيه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کنيه :


پاورپوینت کنيه
در فرهنگ عربی به آن دسته از نام هایی که با پیشوند اب (در مردان) و امّ (در زنان) همراه باشد, پاورپوینت کنيه می گویند.

فهرست مندرجات

1 - سنّت پاورپوینت کنيه
2 - پاورپوینت کنيه در اسلام
3 - روایت امام رضا
4 - روایت پیامبر
5 - پانویس
6 - منبع


سنّت پاورپوینت کنيه


سنّت گذاشتن نامی در قالب پاورپوینت کنيه برای افراد در میان قبایل عرب , گونه ای بزرگداشت و تجلیل نسبت به فرد به شمار می آید؛

[1] دهخدا, علی اکبر, لغت نامه دهخدا, ج 11, ص 16452, واژه "پاورپوینت کنيه".

مانند ابو القاسم, ابو الحسن, ام سلمه, ام کلثوم و... .

پاورپوینت کنيه در اسلام


در شریعت اسلام نیز توجّه زیادی به آن شده است, غزالی در این باره می نویسد: ( رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اصحاب خود را از روی احترام برای به دست آوردن دل هایشان به پاورپوینت کنيه صدا می زد و آنهایی که پاورپوینت کنيه نداشتند, پاورپوینت کنيه ای برایشان انتخاب می نمود و سپس آنها را بدان می خواند. مردم نیز از آن پس, آن شخص را به همان پاورپوینت کنيه می خواندند. حتی آنان که فرزندی نداشتند تا پاورپوینت کنيه ای داشته باشند, برای آنان پاورپوینت کنيه ای انتخاب می کرد. پیامبر اکرم (صصلی‌الله‌علیه‌وآله) رسم داشت حتی برای کودکان نیز پاورپوینت کنيه انتخاب می نمود و آنان را مثل

لینک کمکی