پاورپوینت کنيزان جوان (قرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کنيزان جوان (قرآن) :


پاورپوینت کنيزان جوان (قرآن)




فراهم آوردن ازدواج‌ های سهل و آسان در جامعه, راه جلوگیری از مفاسد جنسی است‌.

فهرست مندرجات

1 - ازدواج با کنیزان جوان
2 - پانویس
3 - منبع


ازدواج با کنیزان جوان


کنیزان جوان مؤمن و پاکدامن, شایسته برای ازدواج:
•(ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنـت المؤمنـت فمن ما ملکت‌ایمـنکم من فتیـتکم المؤمنـت... محصنـت غیر مسـفحـت...:و آن کس از شما که توان مالی ندارد تا با زن‌ های آزاد [[|مؤمن]] ازدواج نماید پس, از بردگان ملکی از دختران جوان با ایمانتان به زنی بگیرد. و خداوند به ایمان شما داناتر است, همه از یکدیگرید (همه به وسیله پیوند ایمانی اعضا یک پیکرید) پس با آنها به اذن صاحبان شان ازدواج نمایید, و مهرهایشان را به طور پسندیده به آنان بپردازید, در حالی که آنان پاکدامن باشند نه اهل زنا و نه دوست‌گیران پنهانی. پس هر گاه این زنان (کنیزان) ازدواج نمودند, اگر کار زشت (زنا) انجام دادند بر آنها نصف آن کیفری است که بر زنان آزاد است. این (تجویز ازدواج با برده) برای کسی از شما است که از مشقت (عزوبت) و ضرر (زنا) بترسد, و صبر کردن برای شما بهتر است, و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.)

[1] نسا /سوره4, آیه25.


این آیه, شرائط ازدواج با کنیزان‌ را بیان می ‌کند, نخست می ‌گوید کسانی که قدرت ندارند که با زنان آزاد, ازدواج کنند می ‌توانند با کنیزانی ازدواج نمایند که مهر و سایر مخارج آنها معمولا سبک تر و سهل‌ تر است.البته منظور از ازدواج با کنیزان این نیست که صاحب کنیز با کنیز ازدواج کند, بلکه با شرائط خاصی که در کتب فقهی ذکر شده می ‌تواند همانند همسر با او رفتار نماید, بنا بر این منظور ازدواج افراد غیر مالک با کنیز است.ضمنا از تعبیر به" مؤمنات" استفاده می ‌شود که باید حتما کنیز مسلمان باشد تا بتوان با او ازدواج کرد و بنا بر این با کنیزان اهل کتاب ازدواج صحیح نیست.جالب اینکه قرآن در این آیه از کنیزان تعبیر به" فتیات" کرده است که جمع" فتاه" می ‌باشد و معمولا این تعبیر آمیخته با احترام خاصی در مورد زنان است و غالبا در مورد دختران جوان به کار می ‌رود.وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمانِکُمْ‌ این جمله می ‌گوید شما برای تشخیص ایمان آنها مامور به

لینک کمکی