پاورپوینت کنوز المعزمين‌

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کنوز المعزمين‌ :


پاورپوینت کنوز المعزمين‌ (کتاب)
(کنوز المعزمین), رساله‌ای است منسوب به ابو علی سینا , به زبان فارسی و در بیان بعضی تعویذات و خواص حروف و اعداد (مربوط به فن طلسمات و عزائم و نیرنجات).

فهرست مندرجات

1 - انتساب به ابن سینا
2 - ساختار کتاب
3 - گزارش محتوا
3.1 - بخش اول
3.2 - بخش دوم
4 - وضعیت کتاب
5 - پانویس
6 - منبع


انتساب به ابن سینا


در انتساب این رساله به بو علی, بحث‌هایی بین محققین درگرفته است که محقق و مصحح این رساله, مرحوم جلال الدین همایی , پس از ذکر و بررسی ادله طرفین, فرموده‌اند: باری کهنگی طرز انشا کتاب کنوز المعزمین مسلم است, اما اینکه متعلق به زمان شیخ و ریخته قلم او باشد, به عقیده این جانب دلیلی ندارد غیر از همان‌ها که در فصل ادله انتساب گفتیم و الله العالم.

ساختار کتاب


کتاب, دارای دو بخش است که هر کدام از بخش‌ها از هفت مقاله تشکیل یافته‌اند.

گزارش محتوابخش اول


در مقاله اول از طبایع حروف سخن به میان آمده و بعد از بیان حکایتی در تاثیر طلسم و امثال آن, حروف ابجد به چهار قسم که هر کدام مطابق یکی از عناصر اربعه است تقسیم شده است. در مقاله دوم, از استخراج اسامی کواکب و اینکه هر یک از کواکب زحل , مشتری , عطارد , مریخ , قمر و شمس با چه حروفی مورد اشاره واقع شوند تا تاثیرات لازم حاصل آید, بحث شده است. در مقاله سوم, از دخنه کواکب و اینکه برای به کار گرفتن تاثیر هر کدام از کواکب چه بخوری را درست کنند و مواد هر کدام چه باشد, سخن گفته شده است. پمقاله چهارم, در لباس و زینت کواکب است؛ بدین معنا که برای به کارگیری تاثیر هر یک از کواکب باید لباسی خاص پوشیده و انگشتر خاصی را در دست کرد تا مقصود به دست بیاید. مقاله پنجم, در تکسیر اسم خود با اسامی کواکب است که بعد از ساختن بخور هر یک از کواکب در ساعت مخصوص هر کدام و پوشیدن لباس مخصوص هر کدام, باید این کار را کرد؛ یعنی حروف اسم خود را تکسیر نمود (تکسیر, عبارت است از جدا جدا نوشتن اسامی حروف اس

لینک کمکی