پاورپوینت کنوز الذهب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کنوز الذهب :


پاورپوینت کنوز الذهب فی تاریخ حلب (کتاب)
(پاورپوینت کنوز الذهب فی تاریخ حلب) اثر احمد بن ابراهیم سبط عجمی (884 ق/ 1479 م), از فقهای بزرگ شافعی شهر حلب, به زبان عربی درباره وضعیت جغرافیایی و اقتصادی شهر حلب و حوادث تاریخی و سیاسی آن نگارش شده است.

فهرست مندرجات

1 - ساختار کتاب
2 - گزارش محتوا
2.1 - مقدمه
2.2 - جلد اول
2.3 - جلد دوم
3 - وضعیت کتاب
4 - پانویس
5 - منبع


ساختار کتاب


کتاب با مقدمه محققان اثر, شوقی شعث و فالح البکور آغاز شده است. مطالب کتاب در دو جز تدوین شده است که جز اول مشتمل بر سیزده فصل و جز دوم به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است. از آنجا که کتاب به صورت ناقص به دست ما رسیده است جز اول کتاب از فصل پنجم آغاز شده است.
مؤلف کتاب را به عنوان ذیل اثر تاریخی استاد خود ابن خطیب ناصریه, (الدر المنتخب فی تاریخ حلب) به رشته تحریر در آورده است. همچنین می‌توان آن را به عنوان ذیل کتاب (بغیه الطلب فی تاریخ حلب) ابن عدیم نیز به شمار آورد.

گزارش محتوامقدمه


در مقدمه کتاب, کتاب شناسی مختصری از کتاب‌های با موضوع تاریخ حلب نوشته شده که از آن جمله است: (تاریخ حمدان الاثاربی) ابوالفوارس حمدان بن عبدالرحیم الاثاربی, (تاریخ العظیمی) ابوعبدالله محمد بن علی التنوخی, (بغیه الطلب فی تاریخ حلب) عمر بن ابی حراده معروف به ابن العدیم, (الزبد و الضرب فی تاریخ حلب) رضی الدین محمد بن الحنبلی, (حضره الندیم من تاریخ ابن العدیم) حسن بن عمر بن حبیب معروف به ابن حبیب الحلبی, (الیواقیت و الضرب فی تاریخ حلب) منسوب به اسماعیل ابی الفدا .

جلد اول


در جلد اول, درباره شرح حال کسانی که در حلب مدفون گشته, عجایبی که در آن ظاهر شده, مدارس این شهر, مکاتب ایتام, دروازه‌ها و دیوارها, نهرها, قنات‌ها, کنیسه‌های و مانند آن سخن رفته است. نویسنده به بیان وقایع و حوادثی پرداخته که خود شاهد آنها بوده و چه بسا به جهت موقعیت خود, در آنها دستی داشته است.
در فصل پنجم, پس از اشاره به این قول که اگر کسی عاشق بمیرد, مانند شهید است, به ذکر نام و گوشه‌ای از ماجرای بعضی از عشاق معروف حلب پرداخته است.
در فصل ششم, به منافع بعضی از سنگ‌ها از جمله یاقوت

لینک کمکی