پاورپوینت کنگره باليکسير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کنگره باليکسير :


مجمع بالیکسیر
به چند گردهمایی پی در پی, پس از ورود نیروهای یونانی به خاک عثمانی, بعد از جنگ جهانی اول بالیکَسیر نامیده شده است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی بالیکسیر
2 - تصرف خاک عثمانی توسط بیگانه
3 - اولین مجمع حرکات ملّیه بالیکسیر
4 - دومین مجمع حرکات ملّیه بالیکسیر
5 - سومین مجمع حرکات ملّیه بالیکسیر
6 - چهارمین مجمع حرکات ملّیه بالیکسیر
7 - پنجمین مجمع حرکات ملّیه بالیکسیر
8 - فهرست منابع
9 - پانویس
10 - منبع


معرفی بالیکسیر


بالیکَسیر, مجامع (کنگره‌ها), چند گردهمایی پی در پی, پس از ورود نیروهای یونانی به خاک عثمانی, بعد از جنگ جهانی اول.

تصرف خاک عثمانی توسط بیگانه


به موجب ماده هفتم متارکه مندرس, قلمرو عثمانی به تصرف نیروهای بیگانه درمی‌آمد. در برابر این اشغال, نهضت‌هایی در عثمانی پدید آمد و جمعیت‌هایی به نام ردّ الحاق تشکیل شد.
در 14 شعبان 1337/15 مه 1919, ارتش یونان به تشویق دولت انگلستان وارد ازمیر شد, و یک روز بعد, (جمعیت ردّ الحاق) بالیکسیر شکل گرفت و با کوشش فرماندهان نظامی, که به جمعیت پیوسته بودند, جبهه‌هایی به وجود آمد.
نیروهای جمعیت, به فرماندهی سرهنگ کاظم بیگ (اوزآلْپ), قوای یونان را, که بَرغمه را اشغال کرده بود, شکست دادند.
بعلاوه, عده‌ای از میهن پرستان, از جمله حاجیم محیی الدین بیگ, والی سابق بالیکسیر (چارِقْلی), واصف بیگ (چنار), خلوصی بیگ (ضَربْلی), وهَبی بیگ (بولاق), محمدبیگ (اونْچی) و شوقی بیگ (بَصْری بیگ), مجمعی برگزار کردند و در مناطق مختلف غرب آناطولی جبهه‌های متّحدی تشکیل دادند.

اولین مجمع حرکات ملّیه بالیکسیر


اولین مجمع (حرکات ملّیه) بالیکسیر از 29 رمضان تا 14 شوّال/ 28 ژوئن تا 13 ژوئیه 1919 برگزار شد.
حاجیم محیی الدین بیگ به ریاست انجمن مرکزی تعیین شد؛ و فرماندهان اکثر رسته‌های نظامی, که به موجب (متارکه مندرس) از خدمت مرخص شده بودند, به بالیکسیر آمدند و در تشکیلات مرکزی, هر یک وظیفه‌ای را به عهده گرفتند.

دومین مجمع حرکات ملّیه بالیکسیر


دومین مجمع از 27 شوّال تا 2 ذیقعده 1338/26 تا 30 ژوئیه 1919, به ریاست حاجیم محیی الدین بیگ, تشکیل شد.
تغییر اصطلاح (ردّ الحاق) به (هیئت حرکات ملّیه ردّ الحاق), ادامه جنگ تا اخراج یونانیان, آگاه ساختن حکومت استانبول و پادشاه از هدف مجمع و اعلام وفاداری به شاه, از جمله تصمیمات این مجمع

لینک کمکی