پاورپوینت کنز التفاسير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کنز التفاسير :


تفسیر پاورپوینت کنز التفاسير
کنزالتفاسیر فی تفسیر المفردات القرآنیه اثر شیخ علی (1242 - 1315 ق) فرزند مولی شیخ جعفر استرآبادی حائری تهرانی معروف به شریعتمدار, از علمای امامیه و حکیم متاله می‌باشد.

فهرست مندرجات

1 - معرفی کتاب
2 - آثار دیگر مؤلف
3 - پانویس
4 - منبع


معرفی کتاب


تفسیر مورد بحث در یک مجلد به زبان عربی و شیوه کلامی و ادبی شامل بخشی از قرآن کریم است. مؤلف در این اثر خود به تفسیر مفردات و کلمات غریب و متشابه و مشکلات به سبک ادبی و نحوی پرداخته است.

آثار دیگر مؤلف


شریعتمدار استرآبادی آثار دیگری بدین شرح دارد:
1) نثرالدرر الایتام, در یک مجلد به زبان عربی و شیوه استدلالی و روائی شامل تفسیر بخشی از قرآن است. مؤلف در این اثر خود آیات احکام قرآن را گردآوری نموده است و به ترتیب کتب فقهیه از طهارت لغایت دیات با بهره از روایات و احادیث خاندان عصمت (علیهم‌السّلام) به شرح و بسط پرداخته است.
2) الدرر الایتام: در یک مجلد به زبان عربی و شیوه استدلالی و روائی تلخیصی است از کتاب نثر الدرر الایتام.
3) دررالاحکام, این تفسیر ضمن پانزده کتاب دیگر می‌باشد که هریک از آنها اختصاص به یک علم از علوم است. کتاب اول در نحو و کتاب دهم در علم تفسیر و مؤلف بحث خویش را به کلیات علم تفسیر و قرآن مجید اختصاص داده و کلمات متشابه و غریب را تفسیر نموده است. کتاب یازدهم در تجوید و نحو قرآن می‌باشد.
4) تجوید التنزیل فی علم الترتیل, در یک مجلد شامل بخشی از قرآن کریم می‌باشد. مؤلف اثر خویش را به علم ترتیل و قرائات قرآن مجید اخ

لینک کمکی