پاورپوینت کنايه به پا (قرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کنايه به پا (قرآن) :


پاورپوینت کنايه به پا (قرآن)
عمل به احکام و دستورات تورات, انجیل و قرآن, عامل فراوانی نعمت و بهره مندی از نعمتهای بالای سر و پایین پا می باشد.

فهرست مندرجات

1 - فراوانی نعمت
2 - نیاوردن تهمت
3 - عذاب زیر پا
4 - عذاب کفار
5 - پانویس
6 - منبع


فراوانی نعمت


ولو انهم اقاموا التوره والانجیل ومآ انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم...(و اگر آنان, تورات و انجیل و آنچه را از سوی پروردگارشان بر آنها نازل شده (قرآن) برپا دارند, از آسمان و زمین, روزی خواهند خورد؛ جمعی از آنها, معتدل و میانه رو هستند, ولی بیشترشان اعمال بدی انجام می‌دهند. )

[1] مائده/سوره5, آیه66.

(بنا بر یک قول, خوردن از بالای سر و پایین پا به معنای توسعه و فراوانی نعمت است. )

[2] طبرسی, فضل بن حسن, مجمع البیان, ج3, ص380.نیاوردن تهمت


نیاوردن تهمت, پیش دست و پا, کنایه از نسبت ندادن فرزندان غیر شوهر به شوهر است.
یـایها النبی اذا جا ک المؤمنـت یبایعنک علی... ولایاتین ببهتـن یفترینه بین ایدیهن وارجلهن...(ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند, دزدی و زنا نکنند, فرزندان خود را نکشند, تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایسته‌ای مخالفت فرمان تو نکنند, با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است! )

[3] ممتحنه/سوره60, آیه12.

( زن, بچه‌ای را پیدا می‌کند و به شوهرش می‌گوید: این بچه که در میان دستان و دامن من است از توست. کنایه از بچه‌ای که به دروغ, آن را به شوهرش نسبت می‌دهد.)

[4] زمخشری, محمود بن عمر, الکشاف, ج4, ص520.

[5] طبرسی, فضل بن حسن, مجمع البیان, ج9, ص456.عذاب زیر پا


فرستادن عذاب از زیر پا, کن

لینک کمکی