پاورپوینت کنايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کنايه :


پاورپوینت کنايه (ابهام‌زدایی)
واژه پاورپوینت کنايه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

• پاورپوینت کنايه (ادبی), یکی از اصطلاحات ادبی به معنای ترکیب یا جمله‌ای بدون قصد معنای ظاهری و اراده معنای دیگر با قراردادن قرینه بر آن
• پاورپوینت کنايه (اصول), از

لینک کمکی