پاورپوینت کنايات قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کنايات قرآن :


پاورپوینت کنايات قرآن
پاورپوینت کنايات قرآن به استعمال لفظ , و اراده لازم معنای آن در قرآن اطلاق می‌شود.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
2 - دیدگاه علما درباره کنایه
3 - وقوع کنایه در قرآن
4 - اقسام کنایه به اعتبار وضوح و خفا
5 - عناوین مرتبط
6 - پانویس
7 - منبع


تعریف


(کنایه) یکی از اسلوب‌های بیانی قرآن و عبارت است از به کار بردن لفظی در غیر معنای حقیقی آن؛ چنان چه قرینه , مانع از اراده معنای اصلی نشود؛ و عبارت به دیگر, بیان ملزوم و اراده لازم لفظ را (کنایه) گویند.

دیدگاه علما درباره کنایه


علمای بیان در حقیقت یا مجاز بودن کنایه اختلاف دارند. کسانی که کنایه را مجاز دانسته و منکر مجاز در قرآنند, وجود کنایه در قرآن را نیز منکر شده‌اند. دلیل آنها در انکار وجود مجاز در قرآن این است که مجاز, مرادف با دروغ است, و قرآن منزه از کذب است.
اما قائلان به وجود مجاز در قرآن, وجود کنایه در قرآن را نیز می‌پذیرند. از سوی دیگر, کسانی که معتقدند کنایه , استعمال لفظ در موضوع له خود است و اراده لازم معنا, آن را از حقیقت بودن خارج نمی‌کند, از طرفداران پاورپوینت کنايات قرآن هستند.

وقوع کنایه در قرآن


پس دو دسته وقوع کنایه در قرآن را پذیرفته‌اند:
1. قائلان به وقوع مجاز در قرآن؛
2. قائلان به حقیقت بودن کنایه.

ا

لینک کمکی