پاورپوینت کناني (ابهام زدايي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کناني (ابهام زدايي) :


پاورپوینت کناني (ابهام زدايي)
کنانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

• ابن‌ابجر کنانی, اِبْن‌ِ اَبْجَرِ کِنانی‌, عبدالملک‌ بن‌ سعید بن‌ حیّان‌ بن‌ ابجر عجلی‌ کنانی‌ همْدانی‌ کوفی‌, مکنّی‌ به‌ ابوبکر, طبیب‌ و محدث‌
• ابوثمامه کنانی, آخرین اعلان کننده نسی

لینک کمکی