پاورپوینت کناني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کناني :


پاورپوینت کناني (ابهام زدایی)
پاورپوینت کناني ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

• ابن‌ابجر پاورپوینت کناني, اِبْن‌ِ اَبْجَرِ کِنانی‌, عبدالملک‌ بن‌ سعید بن‌ حیّان‌ بن‌ ابجر عجلی‌ پاورپوینت کناني‌ همْدانی‌ کوفی‌, مکنّی‌ به‌ ابوبکر, طبیب‌ و محدث‌
• ابوثمامه پاورپوینت کناني, آخرین اعلان کننده

لینک کمکی