پاورپوینت کشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کشي :


محمد بن عمر پاورپوینت کشي
نام وی, محمد فرزند عمر بن عبدالعزیز, کنیه اش (ابو عمرو)

[1] موسوی خویی, ابوالقاسم, معجم رجال الحدیث, ج17, ص 64.

[2] بهجه الآمال فی شرح زبده المقال, ج6, ص 534.

[3] ریحانه الأدب,ج3,ص 367.

و زادگاهش شهر (کش) از شهر های کشور ازبکستان است.) کش, که امروزه به شهر سبز مشهور است, از شهر های تابع استان سمرقند ازبکستان است. مفاخر فراوانی از این مکان برخاسته اند؛ از جمله: شیخ ابو اسحق پاورپوینت کشي و محمد بن سعید پاورپوینت کشي.

[4] ازبکستان, ص 46.

[5] لغت نامه دهخدا, ج11, ص 16172.فهرست مندرجات

1 - ولادت
2 - تحصیلات و منزلت علمی
3 - مذهب پاورپوینت کشي
4 - استادان و مشایخ
5 - شاگردان و راویان
6 - ثمره علمی
7 - وفات
8 - پانویس
9 - منبع


ولادت


تاریخ دقیق ولادت شیخ محمد پاورپوینت کشي و به تبع آن, سن وی مشخص نیست؛ ولی با ملاحظه سال وفات معاصران, مشایخ و شاگردان او, می توان به دورنمایی از این واقعیت پی برد.
شیخ محمد پاورپوینت کشي, هم عصر با دانشمندان بزرگ, محمد بن یعقوب کلینی (متوفای 329 ق.), نویسنده کتاب (کافی) است. آن دو در بسیاری از مشایخ, مثل محمد بن اسماعیل نیشابوری و شاگردان, مثل جعفر بن محمد بن قولویه قمی, مشترک بوده اند؛ در نتیجه, می توان محمد پاورپوینت کشي را همانند شیخ کلینی, از دانشمندان نیمه دوم قرن سوم و نیمه اول قرن چهارم هجری به شمار آورد.

[6] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهدمقدمه, ص 13.


سال تقریبی ولادت وی را می توان 240 ق. دانست؛ چه این که برخی از مشایخ پاورپوینت کشي در دهه ششم و هفتم قرن سوم هجری وفات یافته است؛ مثل محمد بن حسین بن ابی الخطاب همدانی (متوفای 262 ق.)

[7] بهجه الآمال فی شرح زبده المقال, ج6, ص 388.

و مسلم است که شیخ پاورپوینت کشي باید از نظر سنی به آن حد رسیده باشد (20 یا 25 سالگی) ؛ تا شرایط نقلی روایت از آن بزرگان را در خود فراهم کرده باشد.

تحصیلات و منزلت علمی


چگونگی و مدت زمان تحصیلات محمد پاورپوینت کشي, همانند سایر جهات زندگی وی, نامعلوم است؛ ولی می توان از قرینه ها و نشانه هایی به دست آورد که او فراگیری علوم دینی را نزد استادن بزرگ جهان اسلام, در سال های پایان قرن سوم هجری, در شهر های کش و سمرقند گذرانده و به درجه عالی فقاهت رسیده و در بین دانشمندان عصر خویش, از رتبه ممتازی برخوردار بوده است. مهمترین وصفی که تراجم نویسان, وی را به آن توصیف کرده اند, (غلام و صحابه عیاشی)

[8] طوسی, محمد بن حسن, الرجال, ص 440.

[9] فوائد الرضویه, ص 585 .

[10] نجاشی, احمد بن علی, الرجال, ص 372, ش 1018.

است؛ که کمتر کسی از شاگردان عیاشی, به این وصف لقب خوانده شده است!
(غلام) در اصطلاح علم درایت و حدیث, به شاگرد بارز و ممتازی گفته می شود که متأدب به همه آداب استاد و متعلم به تمام تعلیمات و آموزش های او بوده و همیشه با او باشد.

[11] مجمع الرجال, ج6, ص 10.مذهب پاورپوینت کشي


از سخنان دانشمندان علم رجال و نیز مطالعه اجمالی محتوای کتاب رجال پاورپوینت کشي, به خوبی بر می آید که مذهب پاورپوینت کشي, شیعه دوازده امامی بوده و هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد. از این رو, شیخ طوسی او را به (حسن اعتقاد و راستی مذهب)

[12] طوسی, محمد بن حسن, الرجال, ص 440؛ باب (فی من لم یرو عن الأئمه), ش 38.

[13] طوسی, محمد بن حسن, الفهرست, ص 141.

و ابن داود او را به (دارنده راه راست)

[14] مجمع الرجال, ج4, ص 145.

توصیف می کنند.
نویسنده کتاب (مجمع الرجال), شیخ محمد پاورپوینت کشي را به خاطر تبری از دشمنان اهل بیت ـ علیهم السلام ـ, تحسین می کند و برای اثبات آن, از سخنان شیخ پاورپوینت کشي در ذیل کلام امام باقر ـ علیه السلام ـ در مورد عکرمه, غلام ابن عباس, گواه می آورد.

استادان و مشایخ


گرچه علوم اسلامی در قرن های اول, از نظر گستردگی مسایل, محدود بوده است و به مرور زمان گسترش پیدا کرد؛ ولی علومی که در استنباط احکام شرعی دخالت دارد, (ادبیات, لغت, معانی و بیان, اصول فقه, تفسیر, تاریخ و ...) در آن عصر هم مطرح بوده است و طبعا پاورپوینت کشي هم برای تحصیل این دانش ها, که مقدمه فقاهت وی بوده است, محضر استادان متعددی را درک کرده است. از این رو, می توان عیاشی را تنها استاد وی معرفی کرد؛ بلکه وی دارای استادان و مشایخ فراوان بوده است.
گرچه نام این استادان مشخص نیست؛ ولی قطعا برخی از مشایخی که پاورپوینت کشي از آن ها نقل روایت کرده است, از استادان وی نیز بوده اند. برای دستیابی به نام آن ها بایسته است به مطالعه کتاب رجال وی در سایر کتاب های علم رجال بپردازیم. مشایخ وی, که استادان او در بین آن ها هستند, عبارتند از:
1.آدم بن محمد قلانسی بلخی.

[15] نوابغ الرواه, ص1.

[16] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص72, ش 43.

[17] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص437, ش 338.

[18] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص781, ش 924.


2. ابراهیم بن علی کوفی:

[19] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص513, ش 448.

[20] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص598, ش552.


3. ابراهیم بن محمد بن عباس.

[21] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص6, ش 3.

[22] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص341, ش 202.

[23] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص346, ش 213.

[24] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص473, ش 378.


4. ابراهیم بن مختار بن محمد.

[25] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص780, ش 916.


5. ابراهیم بن نصیر.

[26] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص7, ش 4.

[27] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص26, ش 12.

[28] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص70, ش 41.

[29] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص108, ش 50.

[30] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص113, ش 51.


6. ابراهیم وراق سمرقندی.

[31] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص543, ش 481.


7. ابوالحسن بن ابی طاهر.

[32] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص711, ش 770.


8. ابو سعید بن سلیمان.

[33] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص670, ش 698.


9. ابو عمرو بن عبدالعزیز.

[34] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص20, ش 9.


10. ابو محمد شامی دمشقی.
11. ابوبکر احمد بن ابراهیم لسنسنی:
12. ابو جعفر احمد بن ابراهیم قرشی.

[35] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص679, ش 715.


13. احمد بن علی قمی سلولی شقران.

[36] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص105, ش 49.

[37] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص799, ش 990.


14. احمد بن علی بن کلثوم سرخسی.

[38] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص73, ش 46.


15. ابو الحسن احمد بن محمد خالدی.

[39] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص513, ش447.


16. احمد بن منصور خزاعی.

[40] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص679, ش 714.

[41] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص688, ش 734.


17. احمد بن یعقوب.
18. جبرییل بن احمد فرابی.

[42] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص15, ش 7.

[43] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص32, ش 13.

[44] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص46, ش 21.

[45] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص54, ش 26.

[46] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص55, ش 27.


19. جعفر بن احمد بن ایوب.

[47] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص642, ش 663.

[48] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص717, ش 792.


20. جعفر بن محمد.
21. جعفر بن محمد بن معروف.

[49] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص118, ش 53.

[50] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص140, ش 60.

[51] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص141, ش 61.

[52] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص223, ش 89.


22. حسین بن الحسن بن بندار قمی.

[53] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص281, ش 111.

[54] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص325, ش 175.


23. حمدویه بن نصیر.

[55] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص37, ش 15.

[56] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص37, ش 16.

[57] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص38, ش 17.


24. حمدان بن احمد.
25. خلف بن حماد پاورپوینت کشي.

[58] امین, محسن, اعیان الشیعه, ج6, ص 329.


26. خلف بن حسن بن طلحه مروزی.

[59] بهجه الآمال فی شرح زبده المقال, ج7, ص 743.


27. خلف بن محمد؛
28. عبید بن محمد نخعی سمرقندی.

[60] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص283, ش 117.


29. عبداله بن محمد بن خالد.
30. عثمان بن حامد پاورپوینت کشي.

[61] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص288, ش 128.

[62] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص340, ش 198.

[63] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص340, ش 199.


31. علی بن محمد قتیبه نیشابوری.
32. علی بن یزداد صانع جرجانی.

[64] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص279, ش 109 .


33. عمر بن علی تفلیسی؛
34. طاهر بن عیسی وراق.

[65] موسسه الامام الصادق علیه السلام, موسوعه طبقات الفقها , ج4, ص443.

[66] نوابغ الرواه, ص 141.


35. محمد بن ابراهیم؛
36. محمد بن احمد بن ابی عوف؛
37. محمد بن احمد بن شاذان.

[67] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص494, ش408.


38. محمد بن اسماعیل بندقی نیشابوری.

[68] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص38, ش 17.

[69] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص38, ش 18.

[70] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص458, ش 356.

[71] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص731, ش 817.


39. محمد بن بحر رهنی.
40. محمد بن بشر:
41. محمد بن براثی.

[72] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص122, ش 55.

[73] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص321, ش 167.

[74] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص414, ش 307.


42. محمد بن حسن بن بندار قمی.

[75] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص342, ش 206.

[76] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص487, ش 396.

[77] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص791, ش 957.


43. محمد بن حسن پاورپوینت کشي.

[78] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص288, ش 128.

[79] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص340, ش 198.


44. محمد بن حسین بن احمد فارسی.

[80] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص737, ش827.


45. محمد بن حسین بن محمد هروی.

[81] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص820, ش 1027.

[82] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص820, ش 1028.


46. ابو سعید محمد بن رشید هروی.

[83] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص570, ش 506.


47. محمد بن حسین بن ابی الخطاب.
48. محمد بن سعید پاورپوینت کشي.

[84] نوری طبرسی, حسین, خاتمه مستدرک الوسائل, ج3, ص 291.


49. محمد بن علی بن قاسم بن ابی حمزه قمی.

[85] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص716, ش 790.

[86] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج2, ص813, ش 1015.


50. محمد بن قولویه قمی.

[87] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص39, ش 20.

[88] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص281, ش 111.

[89] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص323, ش 170.

[90] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص323, ش 171.


51. محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی.

[91] طوسی, محمد بن حسن, اختیار معرفه الرجال, ج1, ص10, ش

لینک کمکی