پاورپوینت قول به موجب علت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قول به موجب علت :


موجب علت
موجب علت به پذیرش علت قیاس مستدل بدون قبول حکم استنتاجی گفته می شود و از مبطلات علت قیاس می باشد.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
1.1 - بیان دیگر
1.2 - مثال
2 - پانویس
3 - منبع


تعریف


موجب علت, عبارت است از پذیرش استدلال مستدل از ناحیه معترض, به گونه‌ای که اختلاف آن دو در حکم برطرف نمی‌گردد؛ به این بیان که معترض به او می‌گوید: استدلال را قبول دارم, اما این تمام مطلب نیست, بلکه علت‌های دیگری در مسئله وجود دارد که اگر به آنها توجه شود, مشخص می‌گردد که لازمه این استدلال, چنین حکمی نیست.

بیان دیگر


به بیان دیگر, معترض, مقتضای دلیل مستدل را می‌پذیرد, اما به او اعلام می‌کند که حکم مورد اختلاف, لازمه چنین دلیلی نیست.

مثال


( شافعی ) معتقد است قتل با آلت مثقّل (وسیله سنگین) مانند قتل با آلت محدّد (وسیله تیز و برنده) است, از این رو حکم وجوب قصاص بر آن نیز بار می‌شود, زیرا هر دو, وسیله قتل می‌باشد و اختلاف در وسیله قتل موجب اختلاف حکم نمی‌شود.
( حنفی ) در اعتراض به او می‌گوید: قبول است که اختلاف در وسیله قتل, موجب اختلاف در حکم نمی‌شود, اما عدم اختلاف از این جهت, د

لینک کمکی