پاورپوینت قول به عدم فصل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قول به عدم فصل :


خرق اجماع مرکب
ابداع قول مخالف با وجه مشترک میان اقوال موجود فقها را خرق اجماع مرکب گویند.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
2 - نظر علما درباره خرق اجماع
3 - پانویس
4 - منبع


تعریف


خرق اجماع مرکب, به معنای مخالفت با اجماع مرکب است. در جایی که فقیهان در مسئله‌ای چند نظر ارایه کرده‌اند این پرسش مطرح می‌شود که آیا در این مسئله می‌توان به نظری که هیچ یک از آنان به آن قائل نشده‌اند, عمل کرد؛ برای مثال, گروهی بگویند با وجود هر کدام از عیب‌های پنج گانه فسخ نکاح, نکاح فسخ می‌شود و دیگران بگویند وجود هیچ کدام از آن عیب‌ها, موجب فسخ نکاح نمی‌گردد؛ در این جا اجماع مرکب بر عدم وجود تفصیل است؛ یعنی هر دو نظر, در نفی نظر سوم (قول به تفصیل) اشتراک دارند؛

[1] دروس فی علم الاصول, صدر, محمد باقر, ج2, ص150.

از این رو, اگر کسی قائل شود که با وجود برخی عیوب (یک یا دو عیب), نکاح فسخ می‌گردد, خرق اجماع کرده است؛ یعنی نظری را پذیرفته است که هیچ یک از فقها آن را نپذیرفته و همگی در نفی آن اتفاق دارند.

نظر علما درباره خرق اجماع


عده‌ای خرق اجماع مرکب را صحیح ندانسته و اعتقاد به حجیت اجماع مرکب را به علمای شیعه, استناد داده‌اند. عدم جواز خرق اجماع مرکب به این دلیل است که مخالفت با اجماع مرکب, مخالفت با امام معصوم علیه السّلام است.

[2] الفوائد

لینک کمکی