پاورپوینت قوشچي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قوشچي :


ملاعلی پاورپوینت قوشچي
علی بن محمد سمرقندی معروف به ملاعلی پاورپوینت قوشچي, گاهی او را فاضل پاورپوینت قوشچي نیز گفته اند.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - آثار علمی
3 - منبع


معرفی اجمالی


از بزرگان نجوم و کلام در ریاضی و متصدی رصدخانه الغ بیگ است. پدرش محمد مأمور مراقبت از مرغان شکاری الغ بیگ بود و لذا به پاورپوینت قوشچي شهرت یافت. او در سمرقند علوم مختلف را آموخت و ریاضیات را نزد قاضی زاده رومی و الغ بیگ تیموری سلطان ماورا النهر آموخت. نزد الغ بیگ بسیار محبوب بود تا آنجا که او را فرزند الغ بیگ می خواندند و الغ بیگ او را مأمور تکمیل رصدخانه کرد. ملاعلی با انجام وظیفه محوله توانست زیج الغ بیگ را که یک زیج جدید بود به پایان برساند.
پس از درگذشت الغ بیگ به حج رفت و سپس مورد توجه اوزون ح

لینک کمکی