پاورپوینت قوچاني (ابهام‌زدايي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قوچاني (ابهام‌زدايي) :


قوچانی (ابهام زدایی)
قوچانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

• آقانجفی قوچانی, آقا نَجَفیِ قوچانی, سیدمحمد حسن‌ بن سیدمحمد نجفی, فقیه, حکیم و ادیب
• شیخ ذ

لینک کمکی