پاورپوینت قوچاني (ابهام زدايي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قوچاني (ابهام زدايي) :


پاورپوینت قوچاني (ابهام زدايي)
قوچانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

• آقانجفی قوچانی, آقا نَجَفیِ قوچانی, سیدمحمد حسن‌ بن سیدمحمد نجفی, فقیه, حکیم و ادیب
• شیخ ذبیح‌الله

لینک کمکی