پاورپوینت قوچاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قوچاني :


پاورپوینت قوچاني (ابهام زدایی)
پاورپوینت قوچاني ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

• آقانجفی پاورپوینت قوچاني, آقا نَجَفیِ پاورپوینت قوچاني, سیدمحمد حسن‌ بن سیدمحمد نجفی, فقیه, حکیم و ادیب
• شیخ ذبیح‌

لینک کمکی