پاورپوینت قواي نفس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قواي نفس :


پاورپوینت قواي نفس
مساله پاورپوینت قواي نفس رابطه مستقیمی با اثبات نفس دارد؛ زیرا در اولین مرتبه‌ای که ما متوجه وجود نفس در بعضی اجسام می‌شویم, به افعالی که از موجودات دارای نفس ظهور می‌کند پی می‌بریم و سپس از طریق این افعال گوناگون به وجود نفس می‌رسیم.

فهرست مندرجات

1 - مهم‌ترین مساله در شناخت نفس
2 - تعدد پاورپوینت قواي نفس
3 - دیدگاه ابن سینا
3.1 - دلیل ابن سینا
4 - دیدگاه ملاصدرا
4.1 - ملاک‌های ملاصدرا برای تغایر قوا
4.1.1 - ملاک اول
4.1.2 - ملاک دوم
4.2 - بررسی دیدگاه ملاصدرا
5 - افعال نفس
6 - انواع پاورپوینت قواي نفس
6.1 - قوای نباتی نفس
6.1.1 - قوه غاذیه
6.1.2 - قوه منمیه
6.1.3 - قوه مولده
6.2 - قوای حیوانی نفس
6.2.1 - قوه محرکه
6.2.1.1 - قوه شوقیه
6.2.1.2 - قوه فاعلی
6.2.2 - قوه مدرکه
6.2.2.1 - حواس ظاهری
6.2.2.2 - حواس باطنی
6.3 - قوه انسانی نفس
6.3.1 - عقل نظری
6.3.2 - عقل عملی
7 - پانویس
8 - منبع


مهم‌ترین مساله در شناخت نفس


بر همین اساس, یکی از اولین مسائلی که در شناخت نفس به چشم می‌خورد, بحث و بررسی از پاورپوینت قواي نفس است که منشا افعال نفسانی‌اند. البته بحث از پاورپوینت قواي نفس به صورت کلی دارای این رابطه است, نه بحث درباره تعدد پاورپوینت قواي نفس و ملاک تعدد آنها. در مساله پاورپوینت قواي نفس به محض اینکه ما افعالی خاص را در نفس مشاهده می‌کنیم ملتفت این مطلب می‌گردیم که این افعال منشا خاصی را در نفس می‌طلبند, یعنی حتما باید از طریق قوه و یا قوایی صادر شوند. از همین رو یکی از مهمترین قیودی که در تعریف نفس توسط فلاسفه آورده شده, قید "آلی"است. تعریفی که مشهور فلاسفه از نفس ارائه می‌کنند این تعریف است "نفس کمال اول برای جسم طبیعی آلی است"

[1] ابن سینا, النفس من کتاب الشفا , ص22, قم, انتشارات بوستان کتاب, 1385.

طبق تفسیری که ملا صدرا از قید آلی در تعریف نفس کرده است, آلی مشخص کننده پاورپوینت قواي نفس است. بنابراین مراد از قید آلی آلات و ابزار نیست بلکه مراد قوا است.

[2] صدر الدین شیرازی, محمد, الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه, ج8, ص16, بیروت, دار الاحیا التراث العربی, 1999.تعدد پاورپوینت قواي نفس


در بحث از پاورپوینت قواي نفس دو بحث اساسی مطرح می‌گردد, اول ملاک تعدد پاورپوینت قواي نفس و دوم شمارش پاورپوینت قواي نفس. مساله اول در پی این سؤال مطرح می‌گردد که آیا این افعال گوناگونی که از موجود ذو نفس سر می‌زند از یک قوه منشا می‌گیرد یا منشا آن قوای متعددی است؟ در جواب این سؤال اگر کسی ادعا کند که این افعال به واسطه قوای متعددی انجام می‌گیرند می‌بایست ملاکی برای این تعدد قوا بدهد و اگر کسی ادعا کند که این افعال گوناگون همه از یک قوه صادر می‌شوند با چنین سؤالی برخورد نمی‌کند. اگر برهانی توسط مدعیان تعدد قوا مطرح گردید که قوای متعدد را برای نفس ثابت می‌کرد, ادعای تک قوه‌ای بودن نفس باطل می‌شود.

دیدگاه ابن سینا


ابو علی سینا برای توجیه تعدد قوا ملاکات مختلفی در کتاب شفا مطرح می‌کند و به ابطال آنها می‌پردازد, سپس یک ملاک برای تعدد قوا مطرح می‌کند که بر این اساس است: اگر اختلاف و تغایر آثار و افعال, اختلاف نوعی و جنسی باشد, حاکی از تعدد و تغایر نوعی قواست.

[3] ابن سینا, النفس من کتاب الشفا , ص52.

توضیح اینکه بعضی از افعال در جنس با یکدیگر اختلاف دارند مانند افعال ادراک که عبارت‌اند از دیدن, شنیدن, بوئیدن و غیره و افعال تحریک مانند قوه غضبیه و شهویه که انگیزه ایجاد حرکت را به وجود می‌آورند و یا قوای محرکه فاعلی که اعضای بدن را به حرکت وا می‌دارند.

[4] ابن سینا, النفس من کتاب الشفا , ص47.

بنابراین دو گروه از قوا یعنی قوای ادراکی و تحریکی در جنس با یکدیگر تغایر دارند و بعضی دیگر از افعال در نوع با یکدیگر مخالفند مانند تغایری که در افعال ادراکی است. زیرا جنس این افعال در اینکه ادراک می‌کنند یکی است و فقط نوع ادراک در آنها متغایر از دیگری است.

دلیل ابن سینا


دلیل و مستند شیخ در اثبات این ملاک قاعده الواحد است. بنابر قاعده "الواحد لا یصدر عنه الا الواحد" (یعنی از موجود واحد بسیط جز یک فعل صادر نمی‌شود) صدور افعال متعدد از مبدا واحد محال است و با توجه به اینکه قوه نفسانی به عنوان مبدا فعل, واحد و بسیط است, قهرا افعال متغایر نوعی و جنسی از آن صادر نخواهد شد.

[5] ابن سینا, النفس من کتاب الشفا , ص52.

طبق این ملاک وی به شمارش پاورپوینت قواي نفس می‌پردازد.

دیدگاه ملاصدرا


اما در مکتب حکمت متعالیه ملا صدرا این ملاک را قبول نمی‌کند؛ زیرا اولا قاعده الواحد را فقط در مورد خداوند متعال جاری می‌داند و ثانیا می‌گوید اگر به دلیل قاعده الواحد, تغایر جنسی و نوعی آثار دال بر تعدد و تغایر قوا باشد, باید به دلیل تغایر شخصی آثار نیز, قوا را متعدد بدانیم, در حالی که ابن سینا به هیچ وجه به این مساله تن در نمی‌دهد.

ملاک‌های ملاصدرا برای تغایر قوا


بنابراین صدر المتالهین خود دو ملاک برای تغایر قوا می‌دهد:

ملاک اول


انفکاک و جدایی فعل و اثر آن فعل, از فعلی دیگر و اثر آن, دال بر تغایر مبدا آنهاست. مثلا می‌دانیم تغذیه و رشد دو فعل هستند که در گیاه و حیوان و انسان مشاهده می‌شوند, اما پس از مدتی این دو اثر از هم جدا می‌شوند. توضیح اینکه تغذیه تا آخرین روز حیات موجودات زنده به صورت یک نیاز مطرح است, اما رشد و نمو آنها در سن خاصی متوقف می‌گردد. این امر نشان می‌دهد که قوه نامیه (رشد) غیر از قوه غاذیه (تغذیه) است. و همچنین در حیوان می‌بینیم که گاهی ادراک هست ولی تحریکی در کار نیست, این خود نشان از این دارد که قوه محرکه غیر از قوه مدرکه است. و یا مشاهده می‌کنیم که تحریک شهوی در حیوانی اتفاق افتاده ولی غضب و یا نفرتی در اینجا نیست.

ملاک دوم


اگر دو فعل وجودی منافی با یکدیگر باشند و همراه یکدیگر در وجود اجتماع پیدا نکنند, دلیل بر آن است که مبادی آنها با یکدیگر تغایر دارد, مانند تغایر عمل جذب و دفع و یا فعل و قبول و شهوت و غصب (نفرت) که هیچ گاه در یک جا و در یک زمان اجتماع ندارند.

[6] صدر الدین شیرازی, محمد, الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه, ج8, ص60-63.بررسی دیدگاه ملاصدرا


مطابق دیدگاه ملاصدرا , نفس دارای وجود واحدی است که در عین وحدت, واجد مراتب متعددی می‌باشد و پاورپوینت قواي نفسانی در واقع همان مراتب وجود وحدانی نفس هستند. بنابراین چنین نیست که هر یک از قوا وجودی مستقل از وجود نفس داشته باشند و رابطه آنها با نفس رابطه معلول با علت خویش باشد. وجود واحد نفسانی هم مبدا قوای مزبور است و هم غایت آن قوا. در واقع نفس مرتبه کامل تمام قواست. این بدین معنی است که هر نفسی وجود و

لینک کمکی