پاورپوینت قوانين شرعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قوانين شرعي :


احکام شرعی
به مجموعه قوانین و مقرّرات اسلام, احکام شرعی می‌گویند.
احکام شرعی, اعتبارات شرعیِ متعلق به افعال مکلفان را می‌گویند.

فهرست مندرجات

1 - تعریف احکام شرعی
1.1 - نکته
2 - تقسیمات احکام شرعی
2.1 - حکم تکلیفی
2.2 - حکم وضعی
3 - پانویس
4 - منبع


تعریف احکام شرعی


احکام شرعی مجموعه قوانین و مقرراتی است که شارع و قانون‌گذار مقدس اسلام, برای اصلاح امور معاش و معاد مردم و جامعه تشریع کرده است.
احکام شرعی, به آن دسته از مجعولات و اعتبارات شرعی گفته می‌شود که به صورت مستقیم یا با واسطه به افعال بندگان تعلق گرفته است.بدیهی است که احکام شرعی از طریق ادله شرعی در دست رس بندگان قرار می‌گیرد, مانند: خطاب (صلّ) که از آن وجوب شرعی به دست می‌آید.

نکته


تعریف یاد شده شامل تمامی مراحل حکم مرحله جعل , انشا , ابلاغ , وصول و فعلیت می‌گردد؛ بر خلاف تعریف به (انه خطاب الشارع المتعلق بافعال المکلفین) که مرحله جعل حکم را در بر نمی‌گیرد. علاوه بر این‌که همه خطاب‌های شارع در بردارنده حکم شرعی نیست و بعضی از احکام وضعی مانند: جزئیت و شرطیت و سببیت , خطابی به آن‌ها تعلق نگرفته است.

[1] نائینی, محمد حسین, فوائد الاصول, ج4, ص384.

[2] طباطبایی حکیم, محمد تقی, الاصول العامه للفقه المقارن, ص55.

[3] اصفهانی, محمد حسین, الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه, ص336.

[4] جرجانی, علی بن محمد, التعریفات, ص41.

[5] حکیم, محمد سعید, المحکم فی اصول الفقه, ج1, ص19.

[6] فاضل لنکرانی, محمد, کفایه الاصول, ج5, ص313.تقسیمات احکام شرعی


لینک کمکی