پاورپوینت قوانين جزايي پادشاه مصر (قرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قوانين جزايي پادشاه مصر (قرآن) :


پاورپوینت قوانين جزايي پادشاه مصر (قرآن)
حضرت یوسف پس از آن که بنیامین را به اتهام سرقت بازداشت نمودد او را باید مجازات می کرد. حضرت یوسف او را مطابق قانون کنعانیان (بنی اسرائیل) مجازات نمود.

فهرست مندرجات

1 - قانون پادشاه
2 - کیفر بنیامین
3 - کیفر سرقت
4 - پانویس
5 - منبع


قانون پادشاه


یوسف علیه‌السّلام طبق قوانین جزایی پادشاه مصر مجاز نبود بنیامین را به جرم سرقت نگاه دارد.
.... ثم استخرجها من وعآ اخیه کذلک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک....

[1] یوسف/سوره12, آیه76.

.. آن گاه از بار برادرش بیرونش آورد. حیله‌ای این سان به یوسف آموختیم. در آیین آن پادشاه, گرفتن برادر حق او نبود.
مقصود از (دین) قوانین و مقرراتی است که از سوی پادشاه وضع شده که به موجب آن نمی‌توانست برادرش را در مصر نگهدارد.

[2] طباطبایی, محمدحسین, المیزان فی تفسیر القرآن, ج11, ص225.کیفر بنیامین


در قوانین جزایی پادشاه مصر قانون بردگی به جرم سرقت, وجود نداشت.
قالوا جزؤه من وجد فی رحله فهو جزؤه کذلک نجزی الظـلمین• فبدا باوعیتهم قبل وعآ اخیه ثم استخرجها من وعآ اخیه کذلک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشـآ الله نرفع درجـت من نشـآ وفوق کل ذی علم علیم.

[3] یوسف/سوره12, آیه75.

[4] یوسف/سوره12, آیه76.

گفتند: جزایش همان کسی است که در بار او یافته شود. پس او خود جزای عمل خود است و ما گنهکاران را چنین جزا دهیم • پیش از بار برادر به بار آنها پرداخت, آن گاه از بار برادرش بیرونش آورد. حیله‌ ای این سان به یوسف آموختیم. در آیین آن پادشاه, گرفتن برادر حق او نبود, چیزی بود که خدا می‌خواست. هر کس را که بخواهیم به درجاتی بالا می‌بریم و فراز هر دانایی داناتری است.

کیفر سرقت


کیفر سرقت در آن زمان چه بوده ؟
- از آیات فوق استفاده می‌شود که مجازات سرقت در میان مصریان و مردم کنعان متفاوت بوده, ن

لینک کمکی