پاورپوینت قلعه بينون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قلعه بينون :


بینون
بَیْنون, قلعه و شهری کهن در عربستان جنوبی می‌باشد.

فهرست مندرجات

1 - از مشهور‌ترین دژهای یمن
2 - بنا بینون توسط جنیان
3 - محل بینون
4 - شهرت بینون
5 - شاه حمیری در بینون
6 - حمله حبشیان به بینون
7 - بینون در نقشه بطلمیوس
8 - فهرست منابع
9 - پانویس
10 - منبع


از مشهور‌ترین دژهای یمن


یکی از مشهورترین دژهای ((محافِد)) یمنی است که ابن حائک 

[1] ابن حائک, صفه جزیره العرب, ص 322چاپ محمد بن علی أکوع, بیروت 1403/ 1983

 نام برده و در اکلیل, کتاب هشتم آن را وصف کرده است.

بنا بینون توسط جنیان


بنابر افسانه‌ها , جنیّان , بینون را مانند غُمْدان و سَلْحین, قلعه‌های صنعا و مأرب, برای سلیمان بنا کردند.

محل بینون


ابن حائک بینون را در سرزمین طایفه عَنْس (شاخه‌ای از مَذْحِجْ) و روبروی حَرّه کَوْمان (در شمالِ شمال غربی کوه اِسبیل) ذکر کرده است. ویرانه‌های آن در هَیاوَه فعلی واقع است و گلیزر ده سنگ‌نبشته در آن‌جا یافته است.

شهرت بینون


شهرت بینون به سبب دو گذرگاه آن بوده که از دل صخره می‌گذشته است.

ش

لینک کمکی